نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شهریه سنوات مازاد دانشجویان دکتری

شهریه سنوات مازاد دانشجویان دکتری


شهریه سنوات مازاد دانشجویان مقطع دکتری

 شایان ذکر است مبلغ شهریه سنوات مازاد معادل یک شانزدهم شهریه رسمی سال ورود می‌باشد.

سال ورود

دوره

سنوات مازاد (مشمول پرداخت شهریه)

دانشجویان ورودی نیمسال اول 1387لغایت نیمسال دوم 1394

روزانه

از نیمسال یازدهم به بعد

نوبت دوم / شهریه پرداز

از نیمسال نهم به بعد

 

دانشجویان ورودی‌ نیمسال اول 1395 به بعد

روزانه

 

از نیمسال یازدهم به بعد

نوبت دوم / شهریه پرداز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        تحصیلات تکمیلی دانشکده جغرافیا

                                                                                                                    12/04/1397