نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شرایط اخذ وام

شرایط اخذ وام


احتراما به استحضار می رساند، پیرو دستورالعمل 11/141935 مورخ 1393/08/04 و بخشنامه 130/1/16640مورخ 1393/11/14، درخواست و ثبت وام ویژه دانشجویان روزانه دکتری از تاریخ1393/11/20 لغایت 1393/12/10در سیستم فاز 2 امکان پذیر می باشد.

   لذا خواهشمند است ضمن مطالعه دقیق دستور العمل 11/141935 و بخشنامه 130/1/16640، نسبت به ثبت وام دانشجویان واجد شرایط با توجه به لحاظ نمودن موارد ذیل اقدام فرمایید.

   مرحله 1 - تکمیل پیوست های الف و ب از دستورالعمل 11/141935 (توسط دانشجو و دانشکده)

   مرحله 2 - تکمیل فرم شماره یک و دو از بخشنامه 130/1/16640  (توسط دانشجو)

   مرحله 3- تهیه سند تعهد محضری جدید توسط دانشجو (دو ضامن، برای هر ضامن سند تعهد محضری جداگانه تهیه گردد.)

   مرحله 4- ارائه مدارک مرحله 1 تا 3 به امور دانشجویی دانشکده/پردیس

   مرحله 5- ثبت وام توسط کارشناس امور دانشجویی دانشکده/پردیس تا تاریخ 93/11/28

* امکان ثبت درخواست وام مذکور، در فروردین ماه در سیستم فاز2، مجددا امکان پذیر خواهد بود.

نکات مهم : - شرایط دانشجو متقاضی در وام روزانه ویژه دکتری (جهت اطلاع رسانی به دانشجو)
1- عدم دریافت پژوهانه توسط دانشجو در سنوات گذشته
2-دانشجویان روزانه دکتری
3- شرکت در آزمون جامع
4- تصویب پروپوزال رساله دکتری

- شرایط بازپرداخت :
1- در صورتی که دانشجوی متقاضی در مقاطع قبلی بابت استفاده از تسهیلات رفاهی وام بدهکار باشد، بدهی گذشته با بدهی وام مذکور تجمیع خواهد شد و بازپرداخت آن به مدت 3 سال تعیین می گردد.
2- در صورت بهره مندی دانشجو از این وام، امکان استفاده از وام های دیگر صندوق رفاه را نخواهد داشت.