رویدادها رویدادها

سخنرانی علمی پروفسور میر ابوالفضل مصطفوی

سخنرانی علمی پروفسور میر ابوالفضل مصطفوی


برگزاری سخنرانی علمی با عنوان "Geospatial Technologies in Support of Smart Inclusive and Healthy Cities" توسط پروفسور میرابوالفضل مصطفوی در روز شنبه (۲۶/‏۰۸/‏۱۳۹۷) ساعت ۱۲-۱۰ در سالن شوراء دانشکده جغرافیا  
 
 
 
 
 
 
 
 
آدرس کوتاه :