نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سایت های مفید

سایت های مفید


سایتهای مفید(کتابخانه)

جستجوی منابع کتابخانه                            http://dlib.ut.ac.ir/

کتابخانه دیجیتال دانشگاه                           http://library.ut.ac.ir/persian/database-links/database.htm

بانک اطلاعات نشریات کشور                       http://www.magiran.com   

 ویکیپدیا                                               http://www.wikipedia.org

اطلس جهان                                         http://worldatlas.com

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی        www.sid.ir

مرکز آمار ایران                                       http://www.amar.org.ir/Default.aspx

سازمان هواشناسی کشور                      www.irimo.ir/

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران        http://www.irandoc.ac.ir

کتابخانه دیجیتال جهان                           www.worlddigitallibrary.org  Or   http://www.wdl.org/en