نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

زمان تشکیل پرونده متقاضیان مقطع دکتری

زمان تشکیل پرونده متقاضیان مقطع دکتری


تمامی داوطلبین مقطع دکتری ( معرفی شدگان سازمان سنجش )

جهت تشکیل پرونده و تحویل مدارک

 شنبه مورخ 10/04/1396 ساعت 8 صبح به دانشکده مراجعه نمایند.

 

                                                                                     اداره تحصیلات تکمیلی دانشکده جغرافیا