نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

درخشش دانشکده جغرافیا در رتبه بندی اخیر QS

درخشش دانشکده جغرافیا در رتبه بندی اخیر QS


به نام خدا

دانشگاه تهران

درخشش دانشکده جغرافیا در رتبه بندی اخیر QS

نظام رتبه بندی QS یکی از معتبرترین نظام های رتبه بندی بین المللی است که توسط موسسه کاکارلی سیموندز انگلستان صورت می گیرد. نظام رتبه بندی دانشگاهی QS بهترین دانشگاههای جهان را در حیطه های موضوعی خاص به صورت سالانه نیز رتبه بندی می کند.

این نظام رتبه بندی در سال 2018، تعداد 48 موضوع خاص در قالب 5 حیطه کلی؛ علوم طبیعی، مهندسی و فناوری، علوم زیستی و پزشکی، علوم اجتماعی و هنر و علوم انسانی رتبه بندی کرده است تا بهترین دانشگاهها را در حوزه رشته ی مربوط به خود انتخاب کند.

شاخص هایی که در این نظام رتبه بندی لحاظ شده اند در راستای تعیین عوامل نشان دهنده توانمندی موسسه ها و دانشگاه ها است. در رتبه بندی QS براساس چهار شاخص بررسی شهرت دانشگاه، ارزیابی کارفرمایان، تعداد استنادها بازای هر مقاله و h-index صورت می بذیرد و این شاخص ها هرکدام با وزنی متناسب با هر حوزه موضوعی، جهت معرفی بهترین دانشگاهها مشخص می شوند.

در این نظام هر کدام از رتبه بندی های موضوعی از طریق چهار شاخص گردآوری شده اند که دو شاخص اول ناشی از تحقیقات جهانی QS از اساتید و کارمندان دانشگاه ها می باشد که به منظوربررسی اعتبار بین المللی دانشگاه مورد استفاده قرار می گیرند. اما در دو شاخص بعدی اثر تحقیقات را ارزیابی می کند که این ارزیابی براساس میزان ارجاع به مقاله و شاخص h-indexصورت می گیرد. به طور کلی بخشی از اطلاعات مورد نیاز رتبه بندی موضوعی کیو اس از طریق بایگاه استنادی اسکوپوس و بخشی دیگر نیز از اطلاعات حاصل از نظر سنجی ها بدست می آید.

به طور کلی، دانشگاه های ایران در سال 2017 از یک حوزه به 8 حوزه موضوعی و در سال 2018، به 9 حوزه موضوعی ارتقا یافت.

ایران در سال 2018 برای اولین بار در حوزه علم جغرافیا دارای نماینده (دانشگاه تهران) در بین 150 تا 200 دانشگاه برتر دنیا شد. با افتخار اعلام می کنیم که برای نخستین بار در تاریخ حیات دانشگاههای ایران و غرب و جنوب غرب آسیا است که این اتفاق رخ می دهد که یکی از دانشگاهها یعنی دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران به باشگاه دانشکده های جغرافیا معتبر جهان بین 150 تا 200 پیوسته است. نکته مهم دیگر آن که جایگاه دانشکده جغرافیای از سایر دانشکده ها نیز بهتر است (جدول 1).

جدول 1. مقایسه جایگاه دانشکده جغرافیا با سایر دانشکده های غیرپزشکی دانشگاه تهران و شریف                   در رتبه بندی 2018

حوزه

نام دانشگاه

رتبه سال 2018

جغرافیا

دانشگاه تهران

200-151

معماری و محیط انسان ساز

دانشگاه تهران

200-151

کشاورزی و جنگلداری

دانشگاه تهران

300-251

علم مواد

دانشگاه تهران

300-251

مهندسی برق و الکترونیک

دانشگاه تهران

350-301

مهندسی مکانیک

دانشگاه تهران

350-301

 

دانشگاه صنعتی شریف

350-301

مهندسی برق و الکترونیک

دانشگاه صنعتی شریف

400-351

شیمی

دانشگاه صنعتی شریف

500-451

 

 

نکته دیگر آنکه در کل قاره آفریقا در حوزه جغرافیا فقط 4 دانشگاه دیده می شود (جدول 2). سایر قاره ها نیز در این جدول مشخص شده است. برای مثال کل قاره آمریکای لاتین فقط 9 نماینده دارند. منطقه آسیا نیز تعدادی نماینده دارند که تقریبا همگی از منطقه شرق آسیا و از کشورهای ژاپن، چین و کره می باشند.

 

 

 

جدول 2. پراکنش دانشگاههای زیر رتبه 200 در آخرین رتبه بندی QS

قاره

کشور

تعداد کل زیر200

 

آمریکا

ایالات متحده

 

 

کانادا

15

 

اقیانوسیه

 

استرالیا

20

 

نیوزیلند

5

 

آفریقا

آفریقا

4

 

آمریکای لاتین

 

شیلی

2

 

کلمبیا

2

 

آرژانتین

1

 

برزیل

3

 

اروپا

 

انگلیس

 

 

 
 

آلمان

14

 

بلژیک

6

 

ایرلند

3

 

اسبانیا/سویس

4

 

اتریش/روسیه/چک/ استونی

1

 

ایتالیا/فنلاند/هلند/سوئد /نروژ/پرتغال/فرانسه

2