نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

داده و اطلاعات

داده و اطلاعات


داده و اطلاعات صرفا برای اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشکده جغرافیا جهت انجام امورپژوهشی وتحقیقی ارائه میگردد و هرگونه استفاده شخصی و تجاری ممنوع می باشد

 

 

ردیف لایه اطلاعاتی منطقه تحت پوشش نوع داده درخواست
اسکن شده رقومی

 

 

1

 

 

DEM 30m Aster

 

 

 

سراسری

 

 

 

 

 

 

ثبت نام