نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حوزه ی پژوهش

حوزه ی پژوهش


حوزه ی پژوهش

نام: علیرضا

نام خانوادگی: محمدی

عنوان مسئولیت: رئیس امور پژوهشی/ مسئول آزمایشگاه‌

شماره تماس: 061113525

شماره اتاق: 203

 

نام: نیناز

نام خانوادگی: موسویان

عنوان مسئولیت: رئیس مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی

شماره دفتر: ۶۱۱۱۳۳۵۳

شماره اتاق: ۶۰۳

نام: حمید

نام خانوادگی: کامرانی دلیر

عنوان مسئولیت: کارشناس سایت های کامپیوتری

شماره تماس: 61112501

شماره اتاق: 403

 

نام: علی

نام خانوادگی: هاشمی

عنوان مسئولیت: کاردان پژوهشی

شماره تماس: 061113525

شماره اتاق: 204

نام: موسی

نام خانوادگی: آقاجانی

عنوان مسئولیت: کارشناس مسوول آزمایشگاه

شماره تماس: 061113553

شماره اتاق: 602