نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلوگیری از حضور دانشجویان واکسن نزده

جلوگیری از حضور دانشجویان واکسن نزده


با سلام و احترام؛

با عنایت به بخشنامه شماره ۲۹۰۸۲۳ مورخ ۹۹/۰۶/۰۵ سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دستورالعمل بهداشتی ستاد مبارزه با کرونا, مبنی بر اینکه ارائه خدمات آموزشی, دانشجویی و تسهیلات اداری به افرادی که شیوه نامه‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند تخلف محسوب می‌شود، خواهشمند است دستور فرمائید از حضور فیزیکی دانشجویان مندرج در لیست پیوست (حضور در کلاس‌ها و همچنین از ارائه خدمات و تسهیلات رفاهی تغذیه, خوابگاه و غیره) که شیوه نامه بهداشتی را رعایت نمی‌کنند و واکسن کرونا نزده‌اند، در کلیه بخشها و واحدهای آن دانشکده جلوگیری شود. شایان ذکر است دانشجویانی که تابحال دو دوز واکسن زده‌اند موظف هستند در اسرع وقت نسبت به تزریق دوز سوم واکسن کرونا اقدام نمایند.

فرم