نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه کارگروه جذب هیات علمی دانشکده جغرافیا

جلسه کارگروه جذب هیات علمی دانشکده جغرافیا


جلسه کارگروه جذب هیات علمی دانشکده جغرافیا

 

جلسه کارگروه جذب دانشکده جغرافیا روز دوشنبه مورخ 4/10/96 ساعت 30/16 با حضورآقایان : دکتر ابراهیم مقیمی ، دکتر علی اکبرصبوری ، دکتر سیدحسین گلدانساز ، دکتر سیدحسن مطیعی لنگرودی ، دکتر مجتبی قدیری معصوم ، دکتر سید کاظم علوی پناه ، دکتر حسین محمدی ، دکتر کرامت اله زیاری ، دکتر احمد پور احمد ، دکتر آرا تومانیان و اسماعیل تقوی زیروانی در تالار اندیشه  دانشکده تشکیل شد و مدارک متقاضیان استخدام پیمانی هیات علمی گروهای جغرافیای انسانی ( گرایش جغرافیا وبرنامه ریزی شهری) سنجش از دور و(GIS) و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

در این جلسه دکتر مقیمی ضمن خوش آمد گویی به استاد محترم جناب آقای دکتر سید حسین گلدانساز به عنوان نماینده  جدید دانشگاه در کارگروه جذب دانشکده ، از خدمات ارزشمند جناب آقای دکتر علی اکبر صبوری به دانشگاه ودانشکده طی سه سال گذشته صحبت فرمودند ، و اظهار داشتند ایشان در دانشکده نقطه قوتی برای تصمیم گیری مناسب و علمی بودند .

در پایان لوح سپاسی دانشکده از طرف دکتر مقیمی به ایشان تقدیم گردید.