نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جدول مکان و زمانبندی پذیرفته شدگان دکتری 1401

جدول مکان و زمانبندی پذیرفته شدگان دکتری 1401


زمان و مکان مصاحبه پذیرفته شدگان دکتری مرحله یک

 

 

رشته

تاریخ و زمان :

ساعت 8:30 تا   12:30

13:30 تا 3:30

براساس حروف الفبا

 

مکان

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

شنبه 21 خرداد ماه

 

سالن اندیشه طبقه پنجم ساختمان شماره یک

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

شنبه 21 خرداد ماه

 

 

سالن گروه طبقه پنجم ساختمان شماره دو

جغرافیای سیاسی

شنبه 21 خرداد ماه

 

اتاق 315 طبقه سوم ساختمان شماره یک

برنامه ریزی آمایش سرزمین

یکشنبه 22 خرداد ماه

 

سالن اندیشه طبقه پنجم ساختمان شماره یک

گردشگری

یکشنبه 22 خرداد ماه

 

سالن گروه طبقه پنجم ساختمان شماره دو

آب و هواشناسی

 

یکشنبه 22 خرداد ماه

سالن شورای عمومی طبقه پنجم ساختمان شماره یک

ژئومورفولوژی

 

یکشنبه 22 خرداد ماه

سالن شورای عمومی طبقه پنجم ساختمان شماره یک

سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

یکشنبه 22 خرداد ماه

اتاق 315 طبقه سوم ساختمان شماره یک

 

*داوطلبین گرامی لطفا کارت ملی به همراه داشته باشید. *