نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تفاهم نامه ها

تفاهم نامه ها


 

 

تفاهم نامه های منعقده بین دانشکده جغرافیا و سازمان ها

طرف تفاهم تاریخ انعقاد مدت اعتبار
تفاهم نامه همکاری  کمیته ملی اسکان بشر جمهوری اسلامی ایران و دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران 1400/02/06 2 سال

تفاهم نامه همکاری در زمینه امور رساله / ‏ پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی بین دانشکده جغرافیا و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم

1399/04/28 5 سال
تفاهم نامه همکاری با شرکت پرتو تاپ رایان 1399/01/03 3 سال
تفاهم نامه بین پارک علم و فناوری و دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران جهت ایجاد مرکز نوآوری 1399/04/09 3 سال
شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی 1398/05/01 5 سال
فرمانداری و شورای شهر شهرستان گلوگاه استان مازندران 1397/10/10  5 سال
سازمان شهرداری ها و دهیاری کشور 1397/08/29 3 سال
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران 1397/03/28 3 سال
دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران 1397/02/24 5 سال
دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات الاینده های محیطی دانشگاه علوم پزشکی قم 1396/05/02 5 سال
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 1396/08/22 5 سال
موسسه بین المللی علوم وحیانی اسرا 1396/03/22 5سال
دانشکده الهیات دانشگاه تهران و موسسه سحاب 1396/03/22 5 سال
دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی دانشگاه تهران 1396/03/07 5 سال
دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران 1394/12/24 5 سال
پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا 1394/10/13 3 سال
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 1390/12/22 3 سال