نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تغییر عکس قبل از فارغ التحصیلی

تغییر عکس قبل از فارغ التحصیلی


                                                                                                             باسمه تعالی                                                           

*                                       اطلاعیه

دانشجوی محترم دانشگاه تهران :

با سلام

               بر اساس مصوبات شورای آموزشی دانشگاه به اطلاع می رساند ؛ با توجه به لزوم به موقع بررسی وضعیت تحصیلی واعلام آخرین نشانی و همچنین رفع هرگونه اشکال احتمالی کارنامه و بارگذاری عکس جدید ( که حداکثر از تاریخ آن بیش از یکسال نگذشته باشد ) حداکثر تا یک نیمسال قبل از انجام کلیه واحدهای دوره تحصیلی ، دفاع از : پایان نامه ، رساله دکتری تخصصی به اداره آموزش محل تحصیل خود مراجعه نمایید.

گزارش دانش آموختگی و هرگونه اقدام پس از اتمام واحدهای دوره تحصیلی منوط "به تایید" اداره آموزش برای انجام موارد فوق می باشد.

                                                                                                                                                                          معاونت آموزشی دانشگاه تهران

                                                                                                                                                                                               اداره کل خدمات آموزشی