نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تعیین گرایش دانشجویان کارشناسی ورودی 95

تعیین گرایش دانشجویان کارشناسی ورودی 95


 GISلیست دانشجویان جغرافیا ورودی 95، گرایش: سنجش از دور و

 

                                                                                                                                                          

شماره دانشجویی

نام و نام خانوادگی

ردیف

 

480195072

زهرا نرگس

 

1-

480195040

زینب بیگی حبیب ابادی

 

2-

480195039

نسترن محمدی

 

3-

480195060

مسلم قربانی

 

4-

480195085

نوید بلورچی

 

5-

480195081

جواد صادقی زاده

 

6-

480195048

ارمین نخجیری

 

7-

480195052

مهدی علاف نوریان

 

8-

480195069

رضا عیسی پره

 

9-

480195043

مریم ربیعی گل تپه یی

 

10-

480195031

توحید محمد ولی لو

 

11-

480195033

حدیثه عرب نجف ابادی

 

12-

480195090

زهرا شکوری

 

13-

480195047

بابک امیدی

 

14-

480195035

زهرا صفری

15-

 

 

لیست دانشجویان جغرافیا ورودی 95، گرایش: جغرافیای سیاسی

 

                                                                                                                                                          

شماره دانشجویی

نام و نام خانوادگی

ردیف

 

480195061

مجتبی حاجی زمان

 

1-

480195059

حانیه صالحی

 

2-

480195076

دلینا مولودی

 

3-

480195057

میلاد نصیری

 

4-

480195075

اعظم حسن زاده

 

5-

480195050

محمد رضا درودیان

 

6-

480195093

زهرا عسکری

 

7-

480195051

رضا هاشمی

 

8-

480195066

مجتبی قهرمانلو

 

9-

480195034

پریا علایی نوین

 

10-

480195068

محمد صادق خطیبی روشناوند

 

11-

480195053

مهران کرمی

 

12-

480195079

حسین بزرافشان

 

13-

480195063

میثم زنگنه

 

14-

480195083

فاطمه طالبی دادوکلایی

15-

 

 

 لیست دانشجویان جغرافیا ورودی 95، گرایش: جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 

                                                                                                                                                          

شماره دانشجویی

نام و نام خانوادگی

ردیف

 

480195046

نوریکا یولیه سن ونسان

 

1-

480195032

حسین عظمتی

 

2-

480195086

فاطمه کوه کن

 

3-

480195070

فریما رمن

 

4-

480195084

فاطمه حبیبی

 

5-

480195087

معصومه دستجردی

 

6-

480195088

الهه مقیمی نژاد

 

7-

480195055

نسرین شیخی

 

8-

480195041

فاطمه یادگاری

 

9-

480195062

مرضیه نجفلو

 

10-

480195082

سجاد تقی زاده

 

11-

480195058

فاطمه قاسمی

 

12-

480195045

فاطمه هاشم پور

 

13-

480195077

حدیث شریف نژاد

 

14-

480195042

مهدیه نورعلی قشلاق

15-