نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بورسیه کشور فرانسه

بورسیه کشور فرانسه


وب سایت زیر:

http://www.ambafrance-ir.org

سفارت فرانسه در ایران به دانشجویان دکتری و یا دارندگان مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه‌های ایرانی بورس‌های تحصیلی دکتری در رشته‌های زیر اعطأ می‌نماید:
- علوم پایه و مهندسی‌
- علوم انسانی و اجتماعی
- زبان و ادبیات فرانسه

تاریخ نهایی ارسال پرونده:
۱۶ آوریل ۲۰۱۷

برای کسب اطلاعات درباره شرایط پذیرفته شدن به اینجا مراجعه کنید. فرم در این قسمت قابل دانلود می‌‌باشد.
بخش پاسخ به پرسش‌ها نیز در اینجا قابل دسترسی می‌‌باشد.
کل پرونده (فرم و مدارک ضمیمه) بایستی از طریق پست به آدرس زیر ارسال شود:
سفارت فرانسه در ایران
خیابان نوفل لوشاتو، شماره ۶۴
۱۱۳۴۸ تهران
خدمت سرکار خانم میربها

و به صورت الکترونیکی به:
Zohreh.mirbaha@diplomatie.gouv.fr
Scac.teheran-amba@diplomatie.gouv.fr
جهت اطلاعات بیشتر، می‌‌توانید به آدرس زیر ایمیل ارسال نمائید:
Scac.teheran-amba@diplomatie.gouv.fr

سفارت فرانسه در ایران به اساتید و محققان ایرانی بورس‌های پست دکتری در رشته‌های زیر اعطأ می‌نماید:
- علوم پایه و مهندسی‌
- علوم انسانی و اجتماعی

تاریخ نهایی ارسال پرونده:
۱۶ آوریل ۲۰۱۷

برای کسب اطلاعات درباره شرایط پذیرفته شدن به اینجا مراجعه کنید فرم در این قسمت قابل دانلود می‌‌باشد.
بخش پاسخ به پرسش‌ها نیز در اینجا قابل دسترسی می‌‌باشد.
کل پرونده (فرم و مدارک ضمیمه) بایستی از طریق پست به آدرس زیر ارسال شود:
سفارت فرانسه در ایران
خیابان نوفل لوشاتو، شماره ۶۴
۱۱۳۴۸ تهران
خدمت سرکار خانم میربها