نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری ویژه ‌برنامه خلیج همیشه فارس

برگزاری ویژه ‌برنامه خلیج همیشه فارس


برگزاری ویژه ‌برنامه خلیج همیشه فارس

به گزارش روابط عمومی دانشکده جغرافیا، روز دوشنبه، 10 اردیبهشت 1397، ویژه برنامه ای با عنوان "گرامیداشت روز خلیج فارس" توسط انجمن علمی مخاطرات محیطی دانشکده جغرافیا و با حضور ریاست محترم دانشکده، معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی و جمعی از اساتید و دانشجویان در سالن خلیج‌فارس این دانشکده برگزار شد.

در این ویژه برنامه، دکتر ابراهیم مقیمی ریاست محترم دانشکده جغرافیا ضمن تشکر از معاونت محترم فرهنگی و انجمن‌های علمی دانشکده برای توجه به ‌روز ملی خلیج‌فارس، به بیان اهمیت و جایگاه ژئواستراتژیک خلیج‌ فارس در منطقه پرداختند و به ضرورت سازگاری همسایگان خلیج‌فارس از گذشته تا به بعد اشاره کرد. ایشان اظهار داشتند با شروع استعمار، یک واگرایی میان همسایگان خلیج‌فارس به وجود آمده و تنها دلیل آن، استفاده سیاسی از نام خلیج‌ فارس به‌ منظور نیل به اهداف استعماری می‌باشد. ریاست دانشکده در ادامه اشاره کردند، متأسفانه به این واگرایی در داخل و خارج دامن زده شده است که روش درستی برای حفظ و بهبود خلیج فارس نمی ‌باشد. وی در ادامه، بهبود وضعیت اقتصادی و سیاسی و بهبود وضع محیط طبیعی خلیج فارس را وابسته به همگرایی کشورهای پیرامون خلیج فارس دانستند.

در ادامه‌ی این همایش، جناب آقای دکتر سید عباس احمدی، معاون دانشجویی و فرهنگی به عامل وحدت ‌بخش خلیج‌فارس از دیرباز تاکنون اشاره نموده و بیان کردند که خلیج‌فارس یک عامل وحدت ‌بخش میان مردم ایران است که اهمیت آن در دهه ‌های اخیر  و با توجه به فعالیت ‌های جوامع غربی که در پی تجزیه ایران هستند، بیشتر شده است. ایشان در ادامه افزودند، از گذشته تاکنون ایران نقش محوری در منطقه داشته است و جوامع عربی بخش جنوبی خلیج‌فارس، تا دهه‌های اخیر جزء خاک ایران بشمار می‌آمدند. دکتر احمدی با اشاره به اینکه خلیج فارس در حال حاضر روزنه روزی و ارتزاق ملت ایران است، اظهار کرد: زمان رهایی از وابستگی به اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت فرا رسیده و باید به سمت راه حل های جایگزین حرکت کنیم. ایشان در پایان خلیج فارس را سرچشمه هویت ایران خواندند و بر ضرورت حفظ انسجام و یکدلی همه ایرانیان در این باره تاکید نمودند.