نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری نشست صمیمانه هیات رئیسه با کارکنان

برگزاری نشست صمیمانه هیات رئیسه با کارکنان


 

به گزارش روابط عمومی دانشکده جغرافیا نشست صمیمانه ریاست و هیات رئیسه دانشکده با کارکنان در روز سه شنبه مورخ 21/12/97 در سالن شورا برگزار شد.

در ابتدای این جلسه ریاست محترم دانشکده جغرافیا، جناب آقای دکتر کرامت اله زیاری ضمن خوشامد گویی به حضار و تقدیر و تشکر از زحمات کارکنان دانشکده در طول یکسال گذشته، فرموندند، کارکنان جزء قشر زحمت کش دانشگاه هستند و زحمات زیادی را متحمل می شوند. در واقع کارکنان قلب دانشگاه و دانشکده هستند. ایشان در ارتباط با برنامه و چشم انداز هیات رئیسه دانشکده فرمودند، هدف اصلی ما ایجاد محیطی آرام، اخلاق مداری و شفاف سازی در دانشکده می باشد. دکتر زیاری خاطر نشان کردند، علی رغم وجود محدودیت و مشکلات مالی، در این مدت شش ماهه فعالیت های خوبی صورت گرفته است و بسیاری از مشکلات دانشکده به خوبی برطرف شده است. ایشان از تمامی کارکنان خواستند پیشنهادات و نقطه نظرات خود را جهت هرچه بهتر شدن دانشکده ارائه نمایند.

در ادامه ی این جلسه کارکنان محترم به بیان نظرات، مشکلات و پیشنهادات خود پرداختند.