نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری سخنرانی Conflict areas between protection and benefit in rural regions - a comparative look between Switzerland and Iran

برگزاری سخنرانی Conflict areas between protection and benefit in rural regions - a comparative look between Switzerland and Iran


برگزاری سخنرانی 

موسسه جغرافیا با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده جغرافیا برگزار میکند  زمان :سه شنبه 21 اسفند ساعت : 10 تا 12