نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره اتاف

برگزاری دوره اتاف


برگزاری دوره اتاف:

به اطلاع می رساند دانشگاه جامع علمی - کاربردی دوره اتاف (ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی پروژه های شهری)  برای دانشجویان مقاطع؛ کارشناسی ارشد و دکتری در سال 1397 برگزار می نماید. متقاضیان جهت اطلاعات بیشتر به شماره تلفن 88734134 تماس حاصل نمایند.

 

                                                                                         تحصیلات تکمیلی دانشکده جغرافیا 24/02/1397