نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بخشنامه بنیادنخبگان

بخشنامه بنیادنخبگان


پیرو نامه شماره 73046/125 مورخ 19/3/95 در خصوص ثبت نام متقاضیان استفاده از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان سال تحصیلی ۹۶-۹۵، خواهشمند است دستور فرمائید متن خبر ذیل از طریق وبگاه دانشگاه اطلاع رسانی گردد.

اطلاعیه تمدید زمان ثبت نام و ارسال درخواست متقاضیان استفاده از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ دانشگاه تهران

اطلاعیه شماره (2)

بدینوسیله به اطلاع کلیه متقاضیان می‌رساند جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبگاه معاونت آموزشی دانشگاه تهران به نشانی : http://academics.ut.ac.ir. مراجعه نمایند .

 

11/05/1395