نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انجمن علمی گروه سیاسی

انجمن علمی گروه سیاسی


انجمن علمی گروه سیاسی

گزارش : انتخابات 92-93 انجمن علمی جغرافیای سیاسی

 

بعد از اتمام دوره یکساله کار انجمن علمی جغرافیای سیاسی به سرپرستی جناب آقای نقیب زاده تصمیم به برگزاری انتخابات انجمن علمی در تاریخ9/10/92ساعت 11الی 14گرفته شد.

سه هفته قبل از انتخابات هماهنگی لازم با واحد آموزش دانشکده جغرافیا صورت گرفت.

نامزدهای انتخابات به جناب آقای تقویکارشناس امور فرهنگی مراجعه کردند و اسامی خود را به عنوان کاندیدای انتخابات انجمن علمی برتر دانشکده در سال تحصیلی 92-93 نوشتند زمان انتخابات از 3 هفته قبل از برگزاری آن بر روی بردهای دانشکده زده شد تا راُی دهندگان حضور حداکثری داشته باشند.

از میان 18 کاندیدا، 6 نفر بعنوان عضو اصلی و 3 نفر به عنوان عضو اللبدل انتخاب شدند و از میان 8 نفر اعضا به ترتیب آرایی که کسب کرده بودند و توانایی سمت گرفتند. رای دهندگان دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی در مقاطع کارشناسی،کارشناسی ارشد، دکتری بودند. این انتخابات اغلب واجدین شرایط رای دهی (دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی) رای خود را به صندوق انداختندو در انتها رای توسط واحد آموزش(آقایان تقوی و شاهدوستی با حضور کاندیدا ها) دانشکده شمارش شد.که نتایج آن به شرح ذیل است. همچنین با توجه به اینکه ورودی های 92 مجاز به کاندید شدن در انجمن نبودند طبق نظر اینجانب به عنوان دبیر جدید انجمن جناب آقایمحمدعلی کیانی و محمد زمانی برای همکاری و کارآموزی و به نمایندگی ورودی های جدید رشته سیاسی انتخاب گردید.

نام

رای کسب کرده

مقطع

سمت

 

اعضای اصلی

محمد امین نقیب زاده

-

کارشناسی

دبیر انجمن علمی

 

مجتبی پیرهادی

-

کارشناسی

مسئول کمیته اجرایی

 

مصطفی رشیدی

-

دکتری 

معاون طرح و برنامه

 

محمد زهدی گهر پور

-

دکتری

معاون طرح و برنامه

 

فاطمه مقدم

-

کارشناسی

مسئول نظارت بر اجرا و پشتیبانی

 

مائده حاجی رمضان

-

کارشناسی

امور مالی و گزارش پروژه

 

 

معصومه مهدیی

-

کارشناسی

مسئول مکاتبات داخلی

 

 

محمد نصیری

-

کارشناسی ارشد

پشتیبانی

 

 

محمدعلی کیانی

-

کارشناسی

عضوناظر