نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افتخاری دیگر برای دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

افتخاری دیگر برای دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران


افتخاری دیگر برای دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

رتبه بندی تایمز یکی از معتبرترین و سختگیرانه ترین رتبه بندیهای جهانی دانشگاههاست که در آن شاخصهای سیزده گانه موردنظر هستند. شاخصهای پنجگانه اصلی این رتبه بندی عبارتند از آموزش، پژوهش، انتقال دانش، نگاه بین المللی و استنادات مقالات. این شاخصها بر مبنای نظر سنجی های دقیق از تمام ذینفعان و وزن دهی متناسب با دانشگاهها صورت می گیرد. برای مثال، در این رتبه بندی آن دانشگاههایی که بین سالهای 2012 و 2016کمتر از 1000 مقاله (با لحاظ حداقل 150 مقاله) چاپ کرده اند از رتبه بندی خارج می گردند. تمام داده های استخراج شده استانداردسازی می شوند تا متناسب سازی صورت گیرد.

در رتبه بندی اخیر تایمز بر اساس موضوعی در سال 2018 دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران رتبه  اول ایران و 139 آسیا را کسب کرده است.  در مجموع فقط 8 دانشگاه از ایران در این رتبه بندی قرار گرفتند (دانشگاههای تهران 139، تبریز 148، فردوسی مشهد 201 تا 250، اصفهان 201 تا 250، گیلان 251 تا 300، بیرجند 301 تا 350؛ یزد 301 تا 350 و زنجان 301 تا 350.)

در این رتبه بندی دانشگاه ملی سنگاپور توانست بالاترین رتبه را کسب نماید. سایر دانشگاههای با امتیاز بالا از ژاپن و چین بوده اند. نکته جالب حضور سه دانشگاه از هنگ کنگ در میان 10 دانشگاه برتر می باشد. همچنین دانشگاه مالایا مالزی نیز توانست برای نخستین بار جزو 50 دانشگاه برتر شود.