نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاع رسانی ( استعداد درخشان) سال 1398-1397

اطلاع رسانی ( استعداد درخشان) سال 1398-1397


«به اطلاع دانشجویان حائز شرایط استعداد درخشان می‌رساند دانشجویان جهت تکمیل فرم تقاضای پذیرش استعداد درخشان و همچنین مطالعه شرایط به سایت academics.ut.ac.ir مراجعه، سپس به آموزش تحویل دهند.

لازم به توضیح است حداکثر تا تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۶ مراجعه به سایت ems.ut.ac.ir و تکمیل فرم و بارگذاری مدارک اقدام نمایند.