نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اخذ جریمه دیرکرد فارغ التحصیل و انصرافی

اخذ جریمه دیرکرد فارغ التحصیل و انصرافی


با توجه به نامه شماره 77241 تاریخ 28/03/ 1397 امور آموزشی دانشگاه اخذ جریمه دیرکرد برای دانشجویانی که نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396 آخرین نیمسال تحصیلی آنان بوده، لازم الاجرا گردید. تا زمان آماده سازی سامانه برای پرداخت الکترونیکی لازم است هزینه های مربوطه به حساب 5225557690 بانک ملت شعبه 1130 صاحب حساب: معاونت آموزشی دانشگاه واریز گردد.

 

ردیف

عنوان موضوع

هزینه

توضیح

 

تاخیر در پیگیری تسویه حساب دانش آموختگی و انصراف از تحصیل ( محروم از تحصیل )

( یک نیمسال پس از

                            دانش‏ آموختگی)

طبق تاریخ دانش آموختگی و نیمسال مربوط ( از 1-96 )

 

 

1.000.0000  ریال

برای دانشجوی محروم از تحصیل/ انصراف از تحصیل یک نیمسال پس از آخرین نیمسال مندرج در کارنامه دانشجو که انتخاب واحد ثبت شده  ( از 1-96 و پس از آن ) دارد .

2-

تاخیر در پیگیری تسویه حساب دانش آموختگی و انصراف ( دو نیمسال پس از دانش آموختگی)

طبق تاریخ دانش آموختگی و نیمسال مربوط ( از 1-96 )

 

2.000.000 ریال

برای دانشجوی محروم از تحصیل/ انصراف از تحصیل یک نیمسال پس از آخرین نیمسال مندرج در کارنامه دانشجو که انتخاب واحد ثبت شده  ( از 1-96 و پس از آن ) دارد .