نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کتاب «دیدگاه های نو در برنامه ریزی شهری»

کتاب «دیدگاه های نو در برنامه ریزی شهری»


کتاب «دیدگاه های نو در برنامه ریزی شهری» تالیف دکتر کرامت اله زیاری ، استاد تمام دانشگاه تهران و دکتر حافظ مهدنژاد، استادیار دانشگاه سید جمال اسدآبادی  در ۸۰۰ صفحه توسط انتشارات دانشگاه تهران به چاپ رسیده است (مهر۱۴۰۰) .
این کتاب بر مبنای تازه ترین  وآخرین منابع برنامه ریزی شهری و تجربیات عملیاتی مولفان تدوین شده است. در این کتاب به روز ترین نظریه ها، دیدگاه‌ها ، پارادایم ها ، الگوها  و راهبردهای برنامه ریزی شهری وشهرسازی مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است.
کتاب حاضر از یک نظم سلسله مراتبی تبعیت می کند و به تعادل ، عدم تعادل و تلاش برای تعادل مجدد در حوزه برنامه ریزی شهری و شهرسازی پرداخته است.
 
هدف  اصلی  کتاب  پیش  رو،  ارایه یک اثر جامع دررشته برنامه ریزی شهری ورشته های مرتبط با مطالعات شهری ،برای دانشگاهیان ومتوجه ساختن  ذهن  سیاست گذاران،  تصمیم سازان، 
تصمیم گیران و مدیران شهری به سمت تحولات و تغییرهای پرشتاب و لحظه ای در پارادایم برنامه ریزی  شهری  است.  در  جای جای  این  کتاب  می توان  تحول های  صورت گرفته  در  برنامه ریزی  شهری و حتی  مقایسة تطبیقی آن در دوران های مختلف را مشاهده کرد.