نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش جلسه شورای عمومی دانشکده جغرافیا

گزارش جلسه شورای عمومی دانشکده جغرافیا


 

به گزارش روابط عمومی دانشکده جغرافیا، جلسۀ شورای عمومی دانشکده، روز دوشنبه 28 آبان 1397 در سالن شورای دانشکده با حضور هیئت ‌رئیسه و اعضای محترم هیئت‌ علمی دانشکده جغرافیا برگزار شد.

در بخش اول جلسه، جناب آقای دکتر کرامت اله زیاری، ریاست محترم دانشکده جغرافیا، ضمن تبریک انتصاب آقای دکتر محمدرضا جلوخانی به عنوان معاون اداری- مالی دانشکده، انتخاب و انتصاب آقای دکتر حسنعلی فرجی سبکبار به عنوان مدیرگروه جغرافیای انسانی و انتخاب جناب آقای دکتر سیدکاظم علوی پناه به عنوان استاد نمونه در حوزۀ سنجش از دور و GIS، به ارائه گزارش از فعالیت های صورت گرفته از آغاز دوره ریاست خود پرداختند. ایشان اظهار داشتند هیات رئیسه دانشکده، همۀ توان خود را به منظور بهبود کیفیت آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و دانشجویی، امور بین الملل و حل مشکلات مالی دانشکده به کار خواهد گرفت. در ادامه ریاست دانشکده جغرافیا از برنامه ریزی و هماهنگی های لازم برای به کارگیری طرح ها و برنامه های کاربردی و قابل اجرا در دانشکده خبر داد و فرمودند، همکاری و تعامل سازنده در تمامی بخش های دانشکده، تنها راه فائق آمدن بر مشکلات موجود و حرکت استوار به سمت موفقیت می باشد. در ادامۀ این جلسه نیز برخی از اساتید محترم دانشکده جغرافیا به بیان نظرات و پیشنهادات خود در زمینه های مختلف پرداختند.

در بخش دوم جلسه، برای تعیین نمایندۀ دانشکده جغرافیا در انتشارات دانشگاه تهران رای گیری صورت گرفت و جناب آقای دکتر محمدرضا رضوانی، استاد گروه جغرافیای انسانی به عنوان نمایندۀ دانشکده در انتشارات دانشگاه تهران انتخاب شد.

در بخش سوم این جلسه، که با حضور جناب آقای دکتر نصرتی، قائم مقام رئیس سازمان و معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور همراه بود، ریاست دانشکده ضمن بیان ظرفیت ها و پتانسیل های دانشکده جغرافیا و پروژه های صورت گرفته توسط این دانشکده، اظهار داشتند که دانشکده جغرافیا در تمامی زمینه های آموزشی و  پژوهشی تمایل به همکاری دارد. در ادامه نیز قائم مقام سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزرات کشور، گفت، یکی از عوامل اصلی وجود مشکلات در کشور ایران، عدم هماهنگی و ارتباط لازم بین صنعت و دانشگاه می باشد؛ به همین دلیل، ما برای برطرف کردن این مشکل، خواستار همکاری با دانشکدۀ جغرافیا در زمینه های مختلف می باشیم. در پایان این نشست با امضای طرفین، تفاهم نامۀ همکاری میان دانشکده جغرافیا و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور منعقد شد.