نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کلیپ مدل دو وجهی دوره کارشناسی

کلیپ مدل دو وجهی دوره کارشناسی


کلیپ مربوط به مدل دو وجهی دوره کارشناسی دانشگاه تهران که از نیم سال آتی برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی 99-98 به بعد اجرایی خواهد شد، در آدرس

https://ut.ac.ir/file/download/news/1609225797-vid-20201229-wa0001.mp4 قابل مشاهده می باشد.