نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری هفدهمین جشنواره ورزشی دانشجویان

برگزاری هفدهمین جشنواره ورزشی دانشجویان


با سلام و احترام؛

به استحضار می رساند به حول و قوه الهی هفدهمین جشنواره ورزشی دانشجویان دانشگاه در آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد. به پیوست آئین نامه عمومی این جشنواره تقدیم می شود. ضمناً علاوه بر آئین نامه عمومی، آئین نامه‌های فنی و انضباطی و سایر اطلاعات تکمیلی در وب سایت اداره کل تربیت بدنی دانشگاه به آدرس : gope.ut.ac.ir قرار گرفته است. امیدوارم با همکاری شما ضمن مشارکت فعال ورزشکاران آن واحد محترم، شاهد برگزاری رخدادی ارزشمند در حوزه ورزش دانشگاه باشیم. 

برگزاری هفدهمین جشنواره ورزشی دانشجویان