اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حسنعلی فرجی سبکبار

حسنعلی فرجی سبکبار

حسنعلی فرجی سبکبار    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
اطهره عیاشی ارزیابی ریسک در فرایند توسعه سیستم های گردشگری.مطالعه موردی:شهرستان خرم آباد کارشناسی ارشد
غزاله عظیم پور تحلیل فضایی مرگ و میر ناشی از تروما طی سالهای 1385 تا 1395 ( مطالعه موردی منطقه جنوب تهران ) کارشناسی ارشد
منیر بانوئی آرانی شناسایی فرصت های کارآفرینانه در نواحی روستایی با تاکید بر گردشگری مطالعه موردی:شهرستان آران و بیدگل کارشناسی ارشد
عسگر دشتی برنجه تحول فضایی سکونتگاهها در ایران از سال 1335 تا 1390 کارشناسی ارشد
نوشین دهقانی سنجش کیفیت زندگی زنان نواحی روستایی شهرستان اراک کارشناسی ارشد
سارا دیناروندنیا تحلیل ساختار فضائی سکونتگاههای استان خوزستان بر مبنای روشهای داده کاوی کارشناسی ارشد
اکبر قنات باری مدلسازی الگوهای سفرهای تفریحی برون مرزی گردشگران ایرانی با تاکید بر مقصد گردشگری (مطالعه موردی کشور ترکیه) کارشناسی ارشد
حامد جلیلی ترکمانی طراحی سیستم پشتیبان تصمیم مکانی (sdss) جهت شناسایی تعارضات کاربری زمین .مطالعه موردی شهرستان اردبیل کارشناسی ارشد
سمیرا جولائی ارزیابی پایداری سکونتگاه های روستایی با تاکید برمدل های اقتصاد فضا مطالعه موردی شهرستان تفرش کارشناسی ارشد
تقی کریمیان برنامه ریزی فضایی گردشگری شهر اصفهان کارشناسی ارشد
لیلا کریمی برندسازی مکانی در توسعه منطقه ای نمونه موردی شهرستان نورآباد ممسنی کارشناسی ارشد
حسین کریم زاده مدلسازی فضایی فرصتهای کارآفرینی با تاکید بر گردشگری در نواحی روستایی شهرستان ورزقان دکتری
محمد محمودی الگوسازی نقش میراث فرهنگی در توسعه پایدار روستایی (مورد مطالعه منطقه اورامان) دکتری
آتنا معین مهر الگوسازی فضایی مسیرها و محورهای گردشگری استان تهران برمبنای سامانه هوشمندمکانی کارشناسی ارشد
مرجان محمدحسنی زاده بررسی الگوهای مکانی- زمانی رفتار بازدیدکنندگان ( مطالعه موردی مجموعه فرهنگی و تایخی سعد آباد) کارشناسی ارشد
سیده مهلا موسوی ایجاد یک سیستم خبره مکانیبرای درجه بندی توسعه بر اساس شاخص های مسکن ( بررسی موردی محلت روستای خانلق) کارشناسی
حسین نصیری مدلسازی تغییرات فضایی -زمانی کاربری اراضی و اثرات آن بر اقتصاد روستایی، (مطالعه موردی ، نواحی روستایی استان خوزستان) دکتری
پانیذ رضائی سلطان آبادی تبیین الگوهای فضایی ازدواج و طلاق در نقاط روستایی شهرستان های کشور کارشناسی ارشد
معصومه رستمیان بررسی وضعیت اشتغال زنان/ دختران با سواد در نواحی روستایی ( مطالعه موردی دهستان تویه دروار ، شهرستان دامغان ) کارشناسی ارشد
سحر قربانی بررسی نابرابری های فضایی زندگی زنان روستایی در سالهای 75-1385 مطالعه موردی دهستان های استان مازندران کارشناسی ارشد
معصومه صداقتمند برنامه ریزی گردشگری در نواحی روستایی منطقه دیشموک کارشناسی ارشد
کوکب شعبانی پور برنامه ریزی استراتژیک توسعه گردشگری درمحور رودخانه کارون . مورد مطالعه :شهرستان گتوند کارشناسی ارشد
حجت اله شرفی سنجش پایدارنواحی روستایی بر مبنای تحلیل شبکه مطالعه موردی نواحی روستایی شهرستان فسا دکتری
شیماسادات طباطبایی تحلیل فضایی جایگاه مراکز آموزش و پرورش در سازمان فضایی مناطق روستایی (مطالعه موردی : مناطق روستایی استان تهران ) کارشناسی ارشد
بهمن طهماسی تحلیل فضایی شاخص های سرزندگی در نواحی روستایی ( مطالعه موردی شهرستان اسلامشهر) کارشناسی ارشد
پروین یاری مکان یابی سایت های گردشگری با استفاده از سیستم های دانش بنیان مطالعه موردی استان تهران کارشناسی ارشد
کورش اخوان حیدری نقش حکمروایی خوب در تسهیل فرصت های کارآفرینی در مناطق روستایی(مورد مطالعه شهرستان گمیشان) دکتری دانلود 1398/11/28
مرضیه آخوندی قهرودی مکان یابی مراکز دفن زباله در روستاهای بخش کهریزک (شهرستان ری) کارشناسی ارشد دانلود 1385
زهرا ادیب نیا بررسی ضرورت نگرش فضایی به سیاستهای جمعیتی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/16
پروین یاری مکان یابی سایت های گردشگری با استفاده از سیستم های دانش بنیان ( مورد مطالعه: استان تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/03
احمد ایرانخواه کوخالو Spatial analysis of social vulnerability in peri-urban centers The study of the Hesarak area of the city of Karaj Using spatial intelligence methods کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/17
محمد رضا آقا نژاد احمدچالی مطالعه و طراحی مدل مفهومی SDIبخشی شهرداری (مطالعه موردی: شهرداری بابل) کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/15
زهرا بخشی Spatial Analysis Economic - Social Sustainability of Rural Settlements (Region: Sabzevar – Neyshabur) دکتری دانلود 1395/11/06
مجید برجی تبیین اثرات اقتصاد صنعتی بر ناحیه آمایشی نیشابور کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/02
محمدعلی بشار Role Of Tourism in of Economic and Social Development Case Study: Namarestaq Area – Amol county کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/20
سلیمان بهره مند Analaysis of the region spatial structure emphasizing on Strategy spatial justice The Case study (province of Fars) کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/04
الهام بهنام زاده Explaining the Economic Impact of Urbanization of Villages, Case study (Mahmoudabad city) کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/02
حمیده پرواز مکان یابی مناطق بهینه توسعه اکوتوریسم مطالعه موردی:پارک ملی کویر کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/02
حمید رضا پورخباز مدل سازی توان اکولوژیک توسعه شهری(مطالعه موردی: حاشیه شهر قزوین) دکتری دانلود 1389/08/16
اشرف تخت اردشیر ارزیابی روش های درون یابی بارش دراقلیم شناسی (مورد: جنوب¬غرب ایران) کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/17
مرضیه جعفری ارائه الگوی بومی تابآوری اقتصادی بهرهبرداران کشاورزی در برابر اثرات خشکسالی (مطالعه موردی: نواحی روستایی شهرستان فسا) دکتری دانلود 1398/06/16
حامد جلیلی ترکمانی طراحی سیستم پشتیبان تصمیم مکانی (SDSS) جهت شناسایی تعارضات کاربری زمین (مطالعه موردی شهرستان اردبیل) کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/16
مهدی حاجیلو تبیین اثرات گردشگری روستایی بر توسعه کسب و کارهای خرد و کوچک (مطالعه موردی: روستاهای کوهستانی شرق گیلان) دکتری دانلود 1397/06/26
سیروس حجت شمامی Explaining the Impact of Diversification into Rural Economics (Rahmat Abad and Blokat District of Rudbar County) کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/26
نصرت حواسی ابدالانی طبقه بندی آگروکلیمایی کشت کلزا در استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1393/09/23
میترا خدیوی پهنه بندی اگروکلیمایی استان کرمانشاه با تاکید بر کشت گندم دیم کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/16
هاشم خوش رفتار مقدم بررسی تاثیرات اقتصادی سد تبارک قوچان بر روستاهای پیرامون سد کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/08
سمیه خویشی روشت تبیین اثرات اقتصادی شهرک صنعتی سهند بر توسعه روستایی شهرستان برنامه ریزی روستایی بناب کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/23
ابراهیم رستگار تبیین فرآیند سرمایه های ارسالی مهاجران بین المللی در توسعه اقتصادی سکونتگاه های روستایی(مطالعه موردی: شهرستان لامرد) دکتری دانلود 1394/02/28
معصومه رستمیان The study of educatech woman career in rural area, A case study Toyeh Darvar- Damghan city Case Study:'re Darvar sub district, the county of Damghan کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/05
علی رشیدی مطالعه وطراحی سامانه هوشمند آمایش سرزمین (مطالعه موردی : تهیه نقشه های تناسب اراضی برای توسعه شهری دراستان آذربایجان غربی) کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/10
حجت رضایی Presentation a pattern of Mid-Term Programs for Sustainable Development of Rural Economy in Yazd Province دکتری دانلود 1397/07/03
پانیذ رضایی سلطان آبادی تبیین الگوهای فضایی ازدواج و طلاق در نقاط روستایی شهرستان‌های کشور کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
علیرضا شاهکوهی تحلیل پایداری نظام‌های بهره‌برداری زراعی خانوادگی و تعاونی های‌ تولید‌روستایی شهرستان آق‌قلا دکتری دانلود 1389/02/21
حجت اله شرفی سنجش پایداری روستایی برمبنای مدل فرایند تحلیل شبکه مطالعه موردی: روستاهای شهرستان فسا دکتری دانلود 1389/06/31
لیلا صیادبید هندی طراحی الگویی برای توانمندسازی زنان روستایی با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان لاهیجان دکتری دانلود 1391/11/18
طاهر صفرراد پیامدهای گرمایش جهانی بر بارش ایران دکتری دانلود 1393/11/12
بهمن طهماسی Spatial Analysis of Vitality Indicators in Rural Areas (Case study: Islamshahr county) کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/21
ملیحه عابدنژاد Explore the effects of women's economic participation in upgrading the living standards of rural households (case study of the Kamyaran central District) کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/23
مینا عیسوی تبیین اثرات اقتصادی منطقه آزاد تجاری بندر انزلی در توسعه روستایی (مطالعه موردی: دهستان لیچارکی حسن رود) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/14
غزاله عظیم پور تحلیل فضایی مرگ‌ومیر ناشی از تروما طی دوره سال های1385 تا1395 مطالعه موردی منطقه جنوب تهران کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/04
شیوا علاف باشیان ارائه الگوی مدیریت توسعه فضایی در مناطق شهری اصفهان با تاکید بر آمایش سرزمین کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/11
ناصر علیقلی زاده فیروزجایی اثرات گردشگری بر ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیطی نواحی روستایی(مطالعه موردی: نواحی روستایی بخش مرکزی شهرستان نوشهر) دکتری دانلود 1386/11/30
مهدی فصیحی رامندی تبیین نقش موقعیت ترانزیتی ایران در ارتقای جایگاه ژئوپولیتیکی این کشور کارشناسی ارشد دانلود 1399/04/30
زهرا قاسم زاده شرف موانع و چالش های فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در توسعه روستایی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
سحر قربانی بررسی نابرابری های فضایی کیفیت زندگی زنان روستایی در سال های 1385-1375(مطالعه موردی دهستان های استان مازندران) کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/07
علی قنبری نسب تبیین الگو(های) گسترش روستانشینی شهری در حریم کلانشهرها (مطالعه موردی سکونتگاههای روستایی شهرستان رباط کریم) دکتری دانلود 1393/10/22
فرشاد کردپور هیدروژئومورفولوژی رودخانه رازآور باتاکید برفرسایش کارشناسی ارشد دانلود 1386/06/31
علی کریمی The Role of Rural Transport on Agricultural Marketing (Case Study of Rural Villages of Mir Bacha Kot, Kabul) کارشناسی ارشد دانلود 1398/07/01
لیلا کریمی Spatial Branding in Regional Development Case study of Nourabal Mamasani کارشناسی ارشد دانلود 1398/07/14
حسین کریم زاده مدلسازی فضایی فرصتهای کارآفرینی با تاکید بر بخش گردشگری در نواحی روستایی مطاله موردی: نواحی روستایی شهرستان ورزقان دکتری دانلود 1389/12/18
مرجان محمد حسنی زاده بررسی الگوهای مکانی - زمانی رفتار بازدیدکنندگان کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/04
زهره محمد گنجی تبیین نقش حمل و نقل در آمایش ناحیه پیرامون شهری کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/10
رضا محمودی استخراج روند تغییرات کاربری اراضی حوضه آبریز سد ستارخان و بررسی اثرات آن بر رژیم هیدرولوژیکی حوضه با استفاده از داده های سنجش از دور و سیستم اطلاعات مکانی کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/15
محمد محمودی Modeling of cultural heritage in the village sustainable development Case study: Oraman area دکتری دانلود 1397/12/25
حبیب محمودی چناری ارائه مدلی برای گردشگری کشاورزی در توسعه روستایی ( مطالعه موردی: شهرستان ماسال، استان گیلان) دکتری دانلود 1398/10/30
مسعود مینائی پیاده‌سازی مدل آمایشی کشاورزی با استفاده از منطق فازی و سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)(منطقه مورد مطالعه:فریدون شهر) کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/13
علی اکبر نجفی کانی اثرات شهرک ها و نواحی صنعتی در مناطق روستایی از دیدگاه توسعه پایدار ( مطالعه موردی: شهرستان بابل) دکتری دانلود 1385
مرتضی نعمتی تحلیل اثرات اقتصادی اجتماعی فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی (مطالعه موردی :بخش مرکزی شهرستان گرگان) دکتری دانلود 1389/06/15
بهرام نکوئی صدری تعیین مناطق مناسب توسعه ژئوپارک و ژئوتوریسم منطقه جلفا و ورزقان کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/15
انور هاشمی هشین مکان یابی مراکز آموزشی در بخش اسالم تالش کارشناسی ارشد دانلود 1386/07/14
هما واعظی بررسی تاثیر مخاطرات بر توسعه گردشگری شهرستان سرعین کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/24
محسن احدنژاد روشتی مدل‌سازی آسیب‌پذیری شهرها در برابر زلزله-مطالعه موردی: شهر زنجان دکتری دانلود 1388/07/15
پروین یاری Tourism Site Location by Knowladge Base System (Case: Tehran Provience)‎ کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/03
ارسطو یاری حصار سنجش و ارزیابی پایداری سکونتگاههای روستایی حوزه کلانشهری و ارایه مدل استراتژیک توسعه پایدار مطالعه موردی: حوزه روستایی کلانشهر تهران دکتری دانلود 1390/10/17
حسن اروجی مکانیابی ژئومرفوسایتهای گردشگری با فرآیند تحلیل شبکه ای(پ.ن.آ) وارزیابی آنها از طریق مدل های ژئومورفوتوریستی.مطالعه موردی:شهرستان طبس کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
سعید آزادی قطار مطالعه و ارزیابی کیفیت مدیریت اطلاعات در شهرداری بابلسر و توسعه و طراحی مدل مفهومیSDI بخشی آن کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
پرویز اسمعیلی نیازسنجی و طراحی سیستم پشتیبانی تصمیم برای بازار املاک و مسکن (مطالعه موردی :منطقه هفت تیر) کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/15
حشمت الله الهامی بررسی زمینه های گسترس ICT در توسعه روستایی مطالعه موردی; (شهرستان محمودآباد, دهستان دابوی شمالی) کارشناسی ارشد دانلود 1385
مرتضی امیدی پور توسعه یک سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری مکانی(SDSS) به منظور مدلسازی آمایش شهری-روستایی(مطالعه موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد) کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/21
مهدی انگبینی کاربرد خدمات مکان مبنا(LBS)در توسعه¬¬ی گردشگری کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/04
ناصر بیات ارایه الگوی مدیریت اثرات گردشگری در نواحی روستایی دکتری دانلود 1393/10/28
بهروز بادکو استراتژی توسعه گردشگری TDS استان کرمانشاه به منظور تسهیل در برنامه راهبردی آینده کرمانشاه DS دکتری دانلود 1392/03/28
منیر بانوئی آرانی شناسایی فرصت های کارآفرینانه در نواحی روستایی با تاکید بر گردشگری مطالعه موردی:شهرستان آران و بیدگل کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/16
سلیمان بهره مند تحلیل ساختار فضایی منطقه با تأکید بر راهبرد عدالت فضایی موردمطالعه ( استان فارس) کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/04
حسن بهنام مرشدی برنامه ریزی فضایی خدمات گردشگری مطالعه موردی: محورهای اصلی استان فارس کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/29
هادی پاک طینت مهدی آبادی پتانسیل سنجی اراضی به منظور ایجاد نیروگاه¬های فتوولتائیک برمبنای سیستم-های تصمیم¬گیری چندمعیاره و داده¬های سنجش از دور در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1391/08/20
آرمان تابعی بررسی نقش توزیع مراکز خدمات درمانی در عدالت فضایی مناطق روستایی مطالعه موردی : استان کردستان کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/09
امیر تلخاب Feasibility and locating Centers for Integrated Services of Rural Management کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/04
محمد جان بزرگی ارائه الگویی برای مدیریت گشت های شهرداری با استفاده از سامانه های اطلاعات جغرافیایی همراه کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/09
سارا جعفری Assessment of quality of rural transportation systemCase Study: Markazi District,Damavand County کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/02
سامان جعفری الگوی کاربری نرم افزارها در تحقیقات جغرافیای سیاسی کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/25
سعیده جوانمردی مدل سازی و مکان یابی توان اکولوژیکی کاربری کشاورزی با استفاده از مدل های تصمیم گیری چند معیاره گروهی در محیط GIS (مطالعه موردی: حاشیه شهر قزوین) کارشناسی ارشد دانلود 1390/09/26
سمیرا جولایی ارزیابی پایداری سکونت گاههای روستایی با استفاده از مدل های اقتصاد فضا کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/30
سمیرا جولایی قلعه مسکن ارزیابی پایداری سکونت گاههای روستایی با استفاده از مدل های اقتصاد فضا ( مطالعه موردی: شهرستان تفرش ) کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/30
رسول حاجی باقری طراحی و توسعه‌ی یک سیستم پشتیبان تصمیم مکانی گروهی مبتنی‌بر رویکرد فازی، مطالعه‌ی موردی: مکان‌یابی ایستگاه‌های آتش‌نشانی منطقه‌ی شش تهران کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/15
قاسم حبیب زاده لمسو استفاده از تصاویر ماهواره ای MERIS برای اصلاح پارامتر آب قابل بارش کلی برآورد شده بوسیله تصاویر ماهواره ای MODIS کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/15
مهدی حسام طراحی الگویی برای توسعه مقصدهای گردشگری با رویکرد تحلیل شبکه (مطالعه موردی: روستاهای کوهستانی- دره‌ای محور هراز، شهرستان آمل) دکتری دانلود 1394/01/26
علی حسینی تحلیل الگوی ساختاری و عملکردی چندهسته ای شهری در برنامه ریزی فضایی تهران دکتری دانلود 1394/09/15
مصطفی حمایت خواه بررسی شبکه های مهاجرین روستایی در کلانشهرها و تاثیر آن بر نواحی روستایی مبداء (مورد مطالعه دهستان ییلاق، استان آذربایجان شرقی) کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/15
حسین حمید تدوین استراتژی زیر ساخت داده مکانی (SDI) با استفاده از روش SWOT-AHP مطالعه موردی: شهر دهوک (شمال عراق) کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/06
عباس درودی نیا Modeling Of Demolition And Renovation Of Urban Housing (Case Study: District 11 Of Tehran Municipality) کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/21
عسگر دشتی تحول فضایی سکونتگاه ها درایران از سال 1335 تا 1390 کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
سارا دیناروندنیا تحلیل ساختار فضایی سکونتگاه های استان خوزستان بر مبنای روش های داده کاوی کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/02
نوشین دهقانی سنجش کیفیت زندگی زنان نواحی روستایی شهرستان اراک کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/15
رحمان ذوقی تحلیل عوامل موثر بر موفقیت گردشگری جامعه مبنا در جوامع روستایی (مطالعه موردی :شهرستان سروآباد، دهستان دزلی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
سعید رحیمی بکارگیری تله ژئوانفرماتیک در طراحی سامانه واکنش اضطراری زلزله مطالعه موردی:شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/12
هما رستمی گهراز تحلیل سینوپتیکی مکانیسم های بارش بهاره و تابستانه در سواحل جنوبی دریای خزر کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/12
احد رشیدی کاربرد جی آی اس در پدافند غیر عامل شهری ( مورد پژوهی : مدیریت خطر پذیری کاربریهای آموزشی شهر الیگودرز در برابر زلزله کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/28
مهرانگیز رضائی بررسی ساختار و تحولات فضایی شهر اصفهان بر مبنای شاخص های اقتصادی و اجتماعی 85- 1365 کارشناسی ارشد دانلود 1390/09/20
احمد زنگانه تبیین پژمردگی شهری در منطقه 12 شهر تهران دکتری دانلود 1392/11/28
مجید شادمان سیستم پیشنهادگر مکانی برای بخش مسکن با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی: منطقه 12 شهرداری شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/19
عارف شاهی آقبلاغی تحلیل تعاملات فضایی کیفیت محیط شهری و وقوع بزهکاری مطالعه موردی: شهر زنجان کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/04
حدیثه شیرازی آمایش و تحلیل فضایی منطقه ساحلی خلیج‌ فارس با تاکید بر جمعیت‌پذیری این منطقه کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/27
سید حسن شعبانیان احمدی ارزیابی ریسک حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک به کمک آنالیز چند معیاره تصمیم گیری و GIS مطالعه موردی: استان کرمانشاه کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/15
کوکب شعبانی پور برنامه ریزی استراتژیک توسعه گردشگری در محور رودخانه کارون (مورد مطالعه: شهرستان گتوند) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
طاهره صادقلو ارائه الگوی فضایی شبکه بازاریابی محصول شیر در مناطق روستایی مطالعه موردی : روستاهای شهرستان خدابنده دکتری دانلود 1391/12/23
معصومه صداقتمند برنامه ریزی گردشگری در نواحی روستایی (مطالعه موردی :منطقه دیشموک) کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/04
طاهر صفرراد مدلسـازی و تحلیل فضـایی بارش در مناطق کوهستانی مطالعه‌ی موردی: زاگرس میانی کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/20
مرضیه طاهری بررسی و ارائه الگوی مکانیابی عملکردهای فراشهری ( مورد مطالعه : آرامستان شهر اصفهان ) کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/28
شیما سادات طباطبایی تحلیل فضایی جایگاه مراکز آموزش و پرورش در سازمان فضایی مناطق روستایی مطالعه ی موردی: مناطق روستایی استان تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
اطهره عیاشی ارزیابی ریسک در فرایند توسعه سیستم های گردشگری(مطالعه موردی: شهرستان خرم آباد) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
رضا عباسی ورکی تحلیل فضایی اثرات ریسک‌های طبیعی در نواحی روستایی با استفاده از مدل GWPCA کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/24
حسین عسکری حسن آبادی مدلسازی ارزیابی توان اکولوژیک توسعه شهری با استفاده از روش‌های MCDM فازی در محیط GIS با استفاده از روش‌های MCDM فازی در محیط GIS کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
غدیر عشورنژاد بهینه‎سازی الگوی استقرار شعب و خدمات بانک‎ها و مؤسسات مالی و اعتباری شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/03
آزاده عظیمی Analysis of Spatial re-Organization and Settlement System in South Alborz Region دکتری دانلود 1395/02/26
هادی علیوردیلو ارائه یک روش هوشمند جهت مکانیابی صنایع (مورد: استان مرکزی) کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/08
فاطمه فریدونی کاربرد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در پی جویی مس و عناصر همراه (مطالعه موردی: سیاه بیشه تا پنجاب آمل) کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/16
اکبر قنات باری مدلسازی الگوهای سفرهای تفریحی برون مرزی گردشگران ایرانی با تأکید بر مقصد گردشگری(مطالعه موردی: کشور ترکیه) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/19
امین‌الله قهرمانی تعیین نواحی حرارتی ایران ( با روشهای آماری چند متغیره و شبکه‌های عصبی مصنوعی) کارشناسی ارشد دانلود 1385
ابراهیم کرد تحلیل رشد شهری کرج با استفاده از مدل فضایی CA کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/19
سیدهادی کریمی تبیین نقش کیفیت محیطی در برندسازی مقصدهای گردشگری روستایی (مطالعه موردی: منطقه ی قومی- فرهنگی اوراماناتِ استان های کردستان و کرمانشاه) دکتری دانلود 1397/04/13
تقی کریمیان برنامه ریزی فضایی گردشگری شهر اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/16
اکبر لرستانی تحلیل گسترش فیزیکی شهر خرم آباد لرستان و تعیین جهات بهینه گسترش آن با استفاده از GIS کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/13
سمیه لشگری آنباردان سنجش کیفیت زندگی در نواحی روستایی .(مطالعه موردی:شهرستان بستان آباد کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/29
هیوا محمودرش ژئومارکتینگ میادین میوه و تره بار مهاباد کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/05
هادی محمودی میمند توسعه ساختار بهینه شبکه باران سنجی در محیط GIS (مطالعه موردی: حوضه کرخه) کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/11
مهرنوش مرادی امکان سنجی توسعه گردشگری در روستاهای واقع در حاشیه کویر میقان اراک کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/26
زهرا مشایخ تحلیل تحولات فضایی استقرار فعالیت های صنعتی در محور تهران- گرمسار کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
ابوالفضل مصطفائی مکان¬یابی محل مناسب برای استقرار نیروگاه¬های بادی با استفاده از سیستم¬های تصمیم¬گیری چند معیاره و منطق فازی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/16
آتنا معین مهر Spatial Modeling of Tehran Province Tourism Routes based on Spatial Intelligence System کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
حسین مهرابی بهرام ارزیابی اثرات توسعه شهری بر تغییرات کاربری اراضی کشاورزی (مطالعه موردی : بخش مرکزی شهرستان شهریار) کارشناسی ارشد دانلود 1390/09/13
حسین نصیری Spatiotemporal Modeling of Land use/Land cover Changes and Its Effects on Rural economy,(Case Study: The Rural Areas of Khuzestan Province دکتری دانلود 1395/07/13
حسین نصیری مدلسازی تغییرات فضایی- زمانی کاربری اراضی و اثرات آن بر اقتصاد روستایی، (مطالعه موردی: نواحی روستایی استان خوزستان) دکتری دانلود 1395/07/13
مریم نعمتی ثانی آسیب شناسی شهر تهران به منظور کاهش صدمات ناشی از زلزله کارشناسی ارشد دانلود 1385
فریده وحیدیان پهنه بندی اراضی جهت مکانیابی محل دفن پسماندهای روستایی با تاکید بر شاخص های زیست محیطی(مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان مشهد) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/22
ابوذر وفایی تبیین الگوی برنامه ریزی راهبردی توسعه پایدار شهر کاشان دکتری دانلود 1395/02/23
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 36 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی کاربردی در برنامه ریزی روستایی 4802301 2 22 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) 1399/11/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
روش ها و فنون تصمیم گیری 4804058 2 42 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
روش ها و فنون تصمیم گیری 4804058 2 44 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
مدل ها و فنون تصمیم گیری در برنامه ریزی روستایی 4802193 2 22 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در آمایش سرزمین 4802341 2 22 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/23 (15:00 - 17:00) ترم اول 1399
بانک اطلاعاتی و داده های فضایی گردشگری 4802349 2 22 هرهفته شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته شنبه (11:00 - 12:00) 1399/11/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
تحلیل های آماری در برنامه ریزی روستایی 4802297 2 24 هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) 1399/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
تحلیل های آماری در برنامه ریزی روستایی 4802297 2 22 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) 1399/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مخاطرات محیطی 4801565 2 13 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1399/04/08 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
آمار فضایی در آمایش سرزمین 4802334 2 22 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/15 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
کارگاه استفاده از GIS و سنجش از دور در جغرافیای سیاسی 4801317 2 04 هرهفته شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته شنبه (15:00 - 16:00) 1399/04/15 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی کاربردی در برنامه ریزی روستایی 4802301 2 22 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) 1398/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
روش ها و فنون تصمیم گیری 4804058 2 44 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
مدل ها و فنون تصمیم گیری در برنامه ریزی روستایی 4802193 2 22 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در آمایش سرزمین 4802341 2 22 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/28 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
بانک اطلاعاتی و داده های فضایی گردشگری 4802349 2 22 هرهفته شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته شنبه (11:00 - 12:00) 1398/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
تحلیل فضایی GIS در مکان یابی زیرساختها و مجتمع های گردشگری 4802351 2 22 هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته شنبه (09:00 - 10:00) 1398/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
کاربرد GIS در برنامه ریزی شهری 4802652 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته شنبه (11:00 - 12:00) 1398/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
تحلیل های آماری در برنامه ریزی روستایی 4802297 2 22 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) 1398/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
تحلیل های آماری در برنامه ریزی روستایی 4802297 2 24 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:00) 1398/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
نمایش 1 - 20 از 36 نتیجه
از 2