اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

قاسم عزیزی

قاسم عزیزی

قاسم عزیزی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 02161113041
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
اسماعیل عباسی تحلیل وشناسایی الگوهای سینوپتیکی ایجاد بارشهای سنگین جنوب غرب ایران کارشناسی ارشد
فائزه عباسی ارزیابی سهم تغییر قلیم بر کاهش تراز آب دریاچه ارومیه کارشناسی ارشد
طیبه اکبری ازیرانی بازسازی آب و هوای دیرینه و تاریخچه پوشش گیاهی کوههای تالش و شرق آذربایجان در اواخر دوره یخبندان و دوره هولوسن دکتری
تیمور علیزاده شناسایی اثر گرمایش جهانی بر توزیع آماری - دینامیکی چرخندهادر مدیترانه دکتری
محسن ارسلانی بازسازی تغییرات دما و بارش زاگرس میانی با استفاده از حلقه های درختی کارشناسی ارشد
محسن ارسلانی بازسازی نوسانات ماهانه بارش در زاگرس جنوبی با استفاده از پهنای حلقه های رویشی درختان بلوط و زربین دکتری
سیدرضا بقائی ناینی تاثیر اقلیم بر جذب توریست نمونه موردی استان چهارمحال و بختیاری کارشناسی
تهمینه چهره آرا ضیابری مراکز فشار موثر بر اقلیم ایران طی فازهای NAO و SOI کارشناسی ارشد
محمود داودی مقایسه اقلیم مناطق شمالی و جنوبی نیمه غربی ایران دکتری
مریم عدالت مقدم تحلیل سینوپتیک تغییرات شدت -مدت موج های گرمایی نیمه جنوبی ایران کارشناسی ارشد
اباذر اسمعیلی محمود آبادی واکاوی سامانه های فشاری اثرگذار بر اقلیم ایران در فازهای حدی نوسان جنوبی SOI و نوسان اطلس شمالی(NAO) کارشناسی ارشد
وحید فیضی باز سازی آب و هوای کواترنر پسین بر اساس نهشته های لس منطقه آزادشهر دکتری
محمد هاشم زاده جازار تحلیل سینوپتیک منشائ باد 120 روزه سیستان کارشناسی ارشد
محمد هاشم زاده جازار ساز و کار بادهای دوره گرم سال در نیمه شرقی ایران دکتری
مهدیه حسین پور مکانیسم شکل گیری بادهای محلی و منطقه ای در سواحل دریای خزر کارشناسی ارشد
حسن جعفری سیریزی ارزیابی مقدماتی آسیب پذیری انسان نسبت به جزیره گرمایی شهری مطالعه موردی تهران ورامین کارشناسی ارشد
مرضیه جوانمرد آب و هوا و ایمنی جاده های کوهستانی ایران مورد محور کرج - چالوس کارشناسی
سیف اله کاکی گستره زمانی -مکانی کمربند پر ارتفاع جنب حاره و تاوه ء قطبی و اثرات آن ها در تغییرات فصول اقلیمی ایران کارشناسی ارشد
هادی کرمیان فرد تحلیل همدید تفاوت های بارشی شرق و غرب دریای خزر کارشناسی ارشد
سپیده کارآزادمفرد بررسی اثر تغییر اقلیم بر کشت گندم در شمالی شرق ایران کارشناسی
مائده خلیلی ارتباط بلاکینگ و ناهنجاریهای بارش در ایران کارشناسی ارشد
محمدحسن ماهوتچی واکاوی همدیدی-ترمودینامیک طوفان های تندری شمال شرق ایران کارشناسی ارشد
فاطمه ممیوند اثرتغییر اقلیم برپوشش گیاهی ایران(مطالعه موردی جنگل های هیرکانی ) کارشناسی
جعفر معصوم پورسماکوش مطالعه آب و هوا شناختی نسیم دریادر سواحل خزر دکتری
مرتضی میری واکاوی ارتباط تغییر اقلیم و زوال جنگل های زاگرس مطالعه موردی منطقه ایلام دکتری
مرتضی میری واکاوی آماری - همدیدی پدیده گرد و غبار در نیمه غربی ایران کارشناسی ارشد
مهرداد محمدمرادیان مقایسه بی هنجاری های ارتفاع ژئوپتانسیل ترازهای زیرین جو در دوره های ترسالی و خشکسالی ایران کارشناسی ارشد
سیدامید نبوی تحلیل سینوپتیک شدت بارش استان های خراسان رضوی و خراسان شمالی کارشناسی ارشد
تکتم نیرومند ارزیابی و مقایسه تغییرات ...سرعت باد در ایستگاه مهرآباد تهران کارشناسی
داریوش نورالهی بازسازی آب و هوای جنوب شرق ایران و ارتباط آن با الگوهای بزرگ مقیاس جوی دکتری
پرویز پنجه کوبی تحلیل ارتباط آلودگی هوای شهر تهران با وارونگی دما کارشناسی ارشد
رضا رئیسی شبیه سازی خرد مقیاس متغیر های آب و هوایی در گذرگاهای شهری (میدان انقلاب) کارشناسی ارشد
مجتبی رحیمی ارتباط تغییرات پوشش برف دامنه های جنوبی البرز مرکزی با الگوهای گردشی جو دکتری
حسین رضائی نقش کم فشار بریده بر بارش ایران دکتری
دانا رستمی تحلیل تغییرات زمانی شدت گستره و منشاء طوفان های گرد و غبار در جنوب شرق ایران کارشناسی ارشد
هما رستمی اثر تغییرات آب و هوای کواترنری پسین بر محصولات زراعی ایران دکتری
ایمان روستا تحلیل آماری سینوپتیک ، سوز بادهای فراگیر شمالغرب ایران کارشناسی ارشد
ایمان روستا اثرات گرمایش جهانی بر بلوکینگ های اقیانوس اطلس شمالی و ارتباط آن با بارش ایران دکتری
رضا صفایی راد شواهد گرده شناسی تغییرات اقلیمی هولوسن در زاگرس میانی کارشناسی ارشد
رضا صفایی راد الگوی تغییرات آب و هوایی و محیطی زاگرس و جنوب شرقی ایران در هولوسن دکتری
احمد صفری تحلیل و شبیه سازی عناصر خرد اقلیمی بافت های فرسوده شهر تهران(منطقه 11) کارشناسی ارشد
طاهر صفرراد پیامدهای گرمایش جهانی بر بارش ایران دکتری
داود سلمانی شواهد گرده شناسی تغییرات اقلیمی هولوسن در شمال غرب ایران ( مطالعه موردی دریاچه نئور ) کارشناسی ارشد
فرشته سیفی خواه تغییر اقلیم و تاثیر آن برگردشگری استان گیلان کارشناسی
اشرف تخت اردشیر ارزیابی روشهای درون یابی بارش در اقلیم شناسی ( مورد : جنوب غرب ایران ) کارشناسی ارشد
کتایون طیبی اثرات تغییر اقلیم و فعالیت های انسانی در کاهش سطح آب دریاچه ارومیه کارشناسی
لیلا یزدان پور تحلیل ساعتی بادهای استان تهران دوشان تپه و چیتگر کارشناسی
معصومه یوسفی حاجی آبادی تحلیل ساعتی بادهای استان تهران مهرابادو ورامین کارشناسی
عبدالرضا زندی نقش ضخامت لایه پایین وردسپهر بر بارش غرب میانی ایران کارشناسی ارشد
محمدمهدی آبادی جو راوری شبیه سازی عددی نقش ارتفاعات در بارش های استان کرمان کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/14
محسن ارسلانی Monthly reconstruction of precipitation fluctuations using ring widths of Quercus brantii Lindel and Cupressus sempervirens in southern Zagros, Iran دکتری دانلود 1397/07/04
اباذر اسمعیلی محمودآبادی واکاوی سامانه های فشار اثرگذار بر اقلیم ایران در فازهای حدی نوسان جنوبی (SOI) و اطلس شمالی (NAO) کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
کاوه باخویشی Contemporary Morphoclimatic zonation and comparison with wurm in west and north-west of Kurdistan province دکتری دانلود 1392/03/29
حسام الدین بستان چی Measuring the severity and assessing the consequences of Urban Heat Island Case study of District 12 of Tehran Municipality کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/20
اشرف تخت اردشیر ارزیابی روش های درون یابی بارش دراقلیم شناسی (مورد: جنوب¬غرب ایران) کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/17
مریم تورانی تعیین حریم سیل‌گیری طالقان رود با استفاده از روش‌های کمی (مطالعه موردی: پل وشته در بالادست تا پل گلینک) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/31
زینب سادات حسینی اثرات تغییر اقلیم بر فراوانی وقوع سیلاب های شهری در شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/24
امیر حسنوند تأثیر تغییرات آب و هوا بر پراکنش مالاریا در سواحل جنوبی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/02
مهدی خزایی analysis of the synoptic Foundations of Iran's summer subtropical high pressure and their effects on evapotranspiration of the southwest of the country دکتری دانلود 1396/06/28
محمود داودی مقایسه اقلیم مناطق شمالی و جنوبیِ نیمه غربی ایران در دوره هولوسن نمونه موردی: دریاچه پریشان، تالاب هشیلان و دریاچه نئور دکتری دانلود 1393/09/09
فاطمه ربانی شبیه سازی پیامد های تغییر اقلیم بر محصول زراعی برنج در منطقه خزری دکتری دانلود 1394/06/21
امید رحیمی شواهد ژئومورفولوژی تغییرات سطح دریاچه ی زریبار در طی دوره ی هولوسن کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
مجتبی رحیمی Relationship between snow cover variability in the southern slope of central Alborz with atmospheric circulation patterns دکتری دانلود 1396/05/23
هما رستمی گهراز تحلیل سینوپتیکی مکانیسم های بارش بهاره و تابستانه در سواحل جنوبی دریای خزر کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/12
لیلا رضایی مهدی آبادی Numerical Simulation the Role of Geographical Features on the Sea Breeze in the Caspian Region کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/27
طیب رضیئی بررسی ارتباط الگوهای گردش جوی تراز 500 هکتوپاسکال و دوره های خشک و تر در غرب ایران دکتری دانلود 1386/06/31
فیروز رنجبر شبیه سازی روند شاخص های حدی دما و بارش ایران دکتری دانلود 1395/09/02
ایمان روستا تحلیل آماری- سینوپتیک سوزبادهای فراگیر شمال غرب ایران کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/18
ایمان روستا اثرات گرمایش جهانی بر بلوکینگ های اقیانوس اطلس شمالی و ارتباط آن با بارش ایران دکتری دانلود 1394/05/17
علی اصغر روشن بررسی آگروکلیمای نواحی سازگار با کشت زیتون (olea europaea L) در ایران دکتری دانلود 1386
غلام رضا روشن شبیه سازی اثر گرمایش جهانی بر نیاز ابی گندم در ایران دکتری دانلود 1390/06/29
سید حبیب الله سعیدی سوق مقایسه نیمرخ شخصیتی ساکنین اقالیم متفاوت ایران کارشناسی ارشد دانلود 1387/09/20
ناصر سلمانی قیداری مطالعه تاثیر فرآیندهای هیدروژئومورفولوژیک درفرسایش حوضه آبخیز <خورود> کارشناسی ارشد دانلود 1380
ناصر سلمانی قیداری مطالعه تاثیر فرآیندهای هیدروژئومورفولوژیک درفرسایش حوضه آبخیز <خورود> کارشناسی ارشد دانلود 1380
ناصر سلمانی قیداری مطالعه تاثیر فرآیندهای هیدروژئومورفولوژیک درفرسایش حوضه آبخیز <خورود> کارشناسی ارشد دانلود 1380
ناصر سلمانی قیداری مطالعه تاثیر فرآیندهای هیدروژئومورفولوژیک درفرسایش حوضه آبخیز <خورود> کارشناسی ارشد دانلود 1380
ناصر سلمانی قیداری مطالعه تاثیر فرآیندهای هیدروژئومورفولوژیک درفرسایش حوضه آبخیز <خورود> کارشناسی ارشد دانلود 1380
ناصر سلمانی قیداری مطالعه تاثیر فرآیندهای هیدروژئومورفولوژیک درفرسایش حوضه آبخیز <خورود> کارشناسی ارشد دانلود 1380
ناصر سلمانی قیداری مطالعه تاثیر فرآیندهای هیدروژئومورفولوژیک درفرسایش حوضه آبخیز <خورود> کارشناسی ارشد دانلود 1380
ناصر سلمانی قیداری مطالعه تاثیر فرآیندهای هیدروژئومورفولوژیک درفرسایش حوضه آبخیز <خورود> کارشناسی ارشد دانلود 1380
ناصر سلمانی قیداری مطالعه تاثیر فرآیندهای هیدروژئومورفولوژیک درفرسایش حوضه آبخیز <خورود> کارشناسی ارشد دانلود 1380
ناصر سلمانی قیداری مطالعه تاثیر فرآیندهای هیدروژئومورفولوژیک درفرسایش حوضه آبخیز <خورود> کارشناسی ارشد دانلود 1380
ناصر سلمانی قیداری مطالعه تاثیر فرآیندهای هیدروژئومورفولوژیک درفرسایش حوضه آبخیز <خورود> کارشناسی ارشد دانلود 1380
ناصر سلمانی قیداری مطالعه تاثیر فرآیندهای هیدروژئومورفولوژیک درفرسایش حوضه آبخیز <خورود> کارشناسی ارشد دانلود 1380
ناصر سلمانی قیداری مطالعه تاثیر فرآیندهای هیدروژئومورفولوژیک درفرسایش حوضه آبخیز <خورود> کارشناسی ارشد دانلود 1380
ناصر سلمانی قیداری مطالعه تاثیر فرآیندهای هیدروژئومورفولوژیک درفرسایش حوضه آبخیز <خورود> کارشناسی ارشد دانلود 1380
ناصر سلمانی قیداری مطالعه تاثیر فرآیندهای هیدروژئومورفولوژیک درفرسایش حوضه آبخیز <خورود> کارشناسی ارشد دانلود 1380
ناصر سلمانی قیداری مطالعه تاثیر فرآیندهای هیدروژئومورفولوژیک درفرسایش حوضه آبخیز <خورود> کارشناسی ارشد دانلود 1380
ناصر سلمانی قیداری مطالعه تاثیر فرآیندهای هیدروژئومورفولوژیک درفرسایش حوضه آبخیز <خورود> کارشناسی ارشد دانلود 1380
ناصر سلمانی قیداری مطالعه تاثیر فرآیندهای هیدروژئومورفولوژیک درفرسایش حوضه آبخیز <خورود> کارشناسی ارشد دانلود 1380
ناصر سلمانی قیداری مطالعه تاثیر فرآیندهای هیدروژئومورفولوژیک درفرسایش حوضه آبخیز <خورود> کارشناسی ارشد دانلود 1380
علی اکبر شمسی پور تحلیل خشکسالی با استفاده از داده های سنجش از دور در منطقه کاشان دکتری دانلود 1386
رضا صفایی راد الگوی تغییرات آب‌ و ‌هوایی و محیطی زاگرس و جنوب شرقی ایران در هولوسن دکتری دانلود 1397/11/13
رضا صفایی راد الگوی تغییرات آب‌و‌هوایی و محیطی زاگرس و جنوب شرقی ایران در هولوسن دکتری دانلود 1397/11/13
رضا صفایی راد شواهد گرده شناسی تغییرات اقلیمی هولوسن در زاگرس میانی مطالعه موردی: تالاب هشیلان کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
احمد صفری Analysis of micro-climatic elemention to simulation and design Old fabrice texture in Tehran city (district 11) کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/30
طاهر صفرراد مدلسـازی و تحلیل فضـایی بارش در مناطق کوهستانی مطالعه‌ی موردی: زاگرس میانی کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/20
طاهر صفرراد پیامدهای گرمایش جهانی بر بارش ایران دکتری دانلود 1393/11/12
زهرا صمدی تاثیر نوسانهای دمای سطح دریا (SST) بر بارش مناطق غرب ایران با استفاده از داده های ماهواره ای دکتری دانلود 1388/12/20
خشایار صنعتی امکان سنجی اقلیمی کشت توت فرنگی در استان کردستان کارشناسی ارشد دانلود 1386
فائزه عباسی ارزیابی سهم تغییراقلیم بر کاهش تراز آب دریاچه ی ارومیه کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/24
معصومه علی دادی تاوه قطبی ونقش آن در تعیین نوع ومقداربارش در غرب میانی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/30
فاطمه غیاث آبادی فراهانی تبیین تغییرات الگوهای گردشی مؤثر بر بارش غرب ایران دکتری دانلود 1397/11/30
بهادر غلامی تغییرات اقلیمی؛ چالش‌ها و فرصت‌های جدید در جغرافیای سیاسی دریاها (مطالعه موردی: ذوب شدن یخ‌های قطب شمال) دکتری دانلود 1394/12/08
وحید فیضی Reconstruction of late Quaternary Climate Using Loess Sediment of Azadshahr Region دکتری دانلود 1394/12/04
حسین علی قنبری کرچائی Numerical Simulation and synoptical Analysis of Air pollutants in Tehran By TAPM دکتری دانلود 1388/07/14
نفیسه گودرزی فراهانی تحلیل درجه حرارت بیابان لوت با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS از ماهواره TERRA کارشناسی ارشد دانلود 1383
اسماعیل یلمه بررسی شرایط جوی مرتبط با آتش سوزی جنگلها در استان گلستان کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/13
محمدحسن ماهوتچی واکاوی موسمی جنوب آسیا و ارتباط آن با بارش های تابستانه جنوب شرق ایران دکتری دانلود 1397/11/30
هادی محمودی میمند توسعه ساختار بهینه شبکه باران سنجی در محیط GIS (مطالعه موردی: حوضه کرخه) کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/11
مرتضی میری Analysis of Relationship between Climate Change and Zagros forests decline (A case study: Ilam Region) دکتری دانلود 1395/04/26
معصومه مقبل رفتارسنجی الگوهای دمایی سطوح فیزیکی در شهر تهران دکتری دانلود 1392/10/15
معصومه مقبل بررسی تاثیر گرمایش جهانی بر نوسانات سطح آب دریای خزر(مطالعه موردی:غرب دریای خزر) کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
فرهاد مقیمی حیدرانلو Analysis of the North Atlantic Oscillation impacts on the middle levels of the atmosphere of the North West's height anomalies at the time of occurrence of frost کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
سعید نگهبان بازسازی تغییرات مورفودینامیک حاشیه غربی دشت لوت بر اساس مطالعه نبکاها دکتری دانلود 1393/02/13
محمد هاشم زاده جازار تحلیل همدید منشاء بادهای 120 روزه سیستان کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/14
پریسا یوسفی واکاوی تغییرپذیری زمانی و مکانی بارش در زاگرس جنوبی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
یدالله یوسفی تغییرپذیری زمانی و مکانی تناوب های بارش در کرانه های جنوبی دریای خزر دکتری دانلود 1390/06/21
ناصر ابراهیمی ارزیـابی اقلیـم برای توریسم در شهرستـان سـردشت کارشناسی ارشد دانلود 1383
بیژن ابوالحسنی نژاد قابلیتها و محـدودیت های اقلیمـی صنعت گردشگـری در شهرستـان رامسـر و تنکابـن کارشناسی ارشد دانلود 1383
سعید احمدی مقایسه روند بارش ودمادرایستگاه شهری وغیرشهری(مطالعه موردی:اراک وشمس آباد) کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/14
داریوش یاراحمدی تأثیر پدیده انسو بر تغییرات بارش ایران دکتری دانلود 1385/09/06
داریوش یار احمدی بررسی تاثیر اقلیم بر کشاورزی دشت سیلاخور با تاکید بر کشت گندم دیم کارشناسی ارشد دانلود 1380
آزاده اربابی تاثیرخشکسالی برروی منابع آبهای زیرزمینی دشت قزوین کارشناسی ارشد دانلود 1380
عزت اله ارسلانی ارتباط دما وبارش دیرینه منطقه زاگرس میانی با شاخص¬های پیوند از دور کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/30
محسن ارسلانی بازسازی تغییرات دما و بارش زاگرس میانی با استفاده از حلقه های درختی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/24
ندا اسفندیاری چرمی تبیین نقش عناصر جوی در طراحی مجتمع های مسکونی با مدلسازی خرد مقیاس کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/26
حمیده افشارمنش تحلیل سینوپتیکی بارش های تابستانه جنوب شرق ایران کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/08
مهری اکبری تاثیر نوسانات اقلیمی بر کیفیت منابع آب (مطالعه موردی: حوضه آبریز جاجرود و دشت ورامین) کارشناسی ارشد دانلود 1386/06/19
طیبه اکبری ازیرانی بازسازی آب و هوای دیرینه و تاریخچه پوشش گیاهی کوههای تالش و شرق آذربایجان در اواخر دوره یخبندان و دور هولوسن دکتری دانلود 1391/04/28
طاهره اله آبادی تحلیل سینوپتیکی خشکسالیهای فراگیر در شمال شرق ایران کارشناسی ارشد دانلود 1385
ژوان امینی مدل سازی خرد مقیاس آلودگی هوای تهران (مطالعه موردی: مسیر آزادی – تهرانپارس) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
علی بیضائی بررسی اثرات خشکسالی های اخیر بر منابع آب زیرزمینی دشت نیشابور کارشناسی ارشد دانلود 1382
پرویز پنجه کوبی تحلیل ارتباط آلودگی هوای شهر تهران با وارونگی دما کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/15
فاطمه پوریانژاد بررسی تدوام باد منجیل در قزوین و تهران کارشناسی دانلود 1379
زهرا تهرانی وند ارتباط بین عوامل و عناصر آب و هوایی و آلاینده های جوی با تشدید بیماری آسم کودکان در تهران کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/27
مجید جاوری تغییرات زمانی دما و بارش ایران دکتری 1380
حسن جعفری سیریزی ارزیابی مقدماتی آسیب‌پذیری انسان نسبت به جزایر گرمایی شهری مطالعه موردی: تهران و ورامین کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/03
تهمینه چهره آرا ضیائی بررسی مراکز فشار مؤثر بر اقلیم ایران طی فازهای NAO و SOI کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
مجید حبیبی نوخندان آب و هوا و ایمنی جاده های کوهستانی ایران مطالعه موردی جاده های هراز و فیروزکوه دکتری دانلود 1383
محمدامین حیدری اثر گرمایش جهانی بر مراکز کنش جوی موثر بر آب وهوای ایران کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
مهدیه حسین پور مکانیسم شکل گیری بادهای محلی و منطقه ای در سواحل جنوبی دریای خزر کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/13
فرهاد حسین زاده بررسی اقلیمی امکان کشت دوم برنج درشهرستان قائم شهر با تاکیدبرکشت طارم کارشناسی ارشد دانلود 1382
علی حنفی برآورد حداکثر سیلاب محتمل با استفاده از حداکثر بارش محتمل و حداکثر بارش 24 ساعته(مطالعه موردی: حوضه آجی چای تبریز) کارشناسی ارشد دانلود 1389/03/08
مائده خلیلی ارتباط بلاکینگ و ناهنجاری های بارش در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/15
اسماعیل دانشمندی تجزیه و تحلیل های متغیرهای ژئومورفیک موثر در مدیریت جاده ای(مطالعه موردی: جاده هراز) دکتری دانلود 1387/02/18
محمود داودی امکان سنجی کشت پنبه دیم در استان مازندران کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/14
مجتبی رحیمی تحلیل آماری – همدیدی خشکسالی‌های جنوب غرب ایران کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
دانا رستمی تحلیل تغییرات زمانی شدت، گستره و منشاء طوفان های گرد و غبار در جنوب شرق ایران کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/29
حسین رضایی نقش کم فشارهای بریده در بارش ایران دکتری دانلود 1396/12/20
فیروز رنجبر ارزیابی شرایط اقلیمی برای توسعه صنعت گردشگری به روش TCI(مطالعه موردی: استان فارس) کارشناسی ارشد دانلود 1388/10/08
محمود روشنی بررسی تغییرات اقلیمی سواحل دریای خزر (دما، بارش، رطوبت و ابرناکی) کارشناسی ارشد 1382
رضا رئیسی شبیه‌سازی خردمقیاس متغیرهای آب‌وهوایی در گذرگاه‌های شهری نمونه موردی :میدان انقلاب تهران کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/30
سمیه زارع مدلسازی شکل گیری نسیم دریا در سواحل شمالی خلیج فارس و تاثیرآن بر لایه مرزی کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/11
حمزه زمانی شواهد و حدود گسترش یخچالهای کواترنری در البرز مرکزی دکتری دانلود 1388/07/15
عبدالرضا زندی نقش ضخامت لایه پایین وردسپهر بر بارش غرب میانی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/10
داود سلمانی شواهد گرده شناسی تغییرات اقلیمی هولوسن در شمال غرب ایران (موردی : دریاچه نئور ) کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/02
مهرانگیز سلیمانی بررسی اثر اقلیم بر کشت و عملکرد سیب در استان کهگیلویه و بویر احمد کارشناسی ارشد دانلود 1383
فرزاد سلمانیان طراحی و شبیه سازی اقلیمی فضاهای فعالیتی ( قطعه زمین 9000 متری محدوده دولتخواه در منطقه19 تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
ناصر سلمانی قیداری مطالعه تاثیر فرآیندهای هیدروژئومورفولوژیک درفرسایش حوضه آبخیز <خورود> کارشناسی ارشد دانلود 1380
ناصر سلمانی قیداری مطالعه تاثیر فرآیندهای هیدروژئومورفولوژیک درفرسایش حوضه آبخیز <خورود> کارشناسی ارشد دانلود 1380
ناصر سلمانی قیداری مطالعه تاثیر فرآیندهای هیدروژئومورفولوژیک درفرسایش حوضه آبخیز <خورود> کارشناسی ارشد دانلود 1380
اکبر شائمی ارزیابی اثرات گرمایش جهانی بر مناطق بیوکلیمایی ایران دکتری دانلود 1383
هنگامه شیراوند برآورد حداکثر سیل محتمل حوضه سد گلستان بر مبنای حداکثر بارش محتمل سینوپتیکی کارشناسی ارشد دانلود 1383
زلیخا شفیعی مطالعه آماری - همدیدی رخداد امواج گرمایی فراگیر تابستانه در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/27
عزت الله صفرخانی ارتباط خشکسالی های اقلیمی و کشت گندم دیم در استان ایلام کارشناسی ارشد دانلود 1380
حسین ضیایی بررسی فرایندهای هیدرو- ژئومورفولوژیک حوضه آبخیز رودخانه رودبال در بهره برداری اراضی زراعی کارشناسی ارشد دانلود 1380
محمدحسین عابدینی ارتباط خشکسالی و منابع آب کارستی( مطالعه موردی : حوضه کارستی مهارلو ) کارشناسی ارشد دانلود 1389/03/18
داریوش عاملی هیدرولوژی رودخانه تروال کارشناسی دانلود 1380
اسماعیل عباسی تحلیل و شناسایی الگوهای سینوپتیکی ایجاد بارش های سنگین جنوب غرب ایران کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/30
الهام عبداللهی The effect of climate change on the situation of settlements around Jazmourian wetland کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/10
مریم عدالت مقدم Synoptic analysis of change in the intensity-duration of heat waves in south of Iran کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/11
زهرا علی بخشی واکاوی آماری– همدیدی یخبندانهای متوسط و شدید تهران کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/09
تیمور علیزاده شناسایی اثر گرمایش جهانی بر توزیع آماری – دینامیکی چرخندها در مدیترانه دکتری دانلود 1395/02/13
زهرا غلامی پاکدهی ارتباط شرایط اقلیمی منطقه رودبار با عملکرد محصول زیتون کارشناسی ارشد دانلود 1382
محمود غلامحسینی مطالعات هیدرولوژیکی حوضه میقان جهت استفاده بهینه وتامین آب شرستان اراک کارشناسی ارشد دانلود 1380
نیما فرید مجتهدی تحلیل آماری و سینوپتیکی یخبندان های کرانه جنوبی دریای خزر کارشناسی ارشد دانلود 1385
فرید فروغی پیش بینی پذیری رواناب در غرب ایران با استفاده از روش تحلیل طیفی تکین دکتری دانلود 1395/06/31
ارشد قاسمی بگتاش بررسی هیدروکلیما تولوژی حوضه رودخانه لیلان چای ( امکان سنجی توسعه سطح زیرکشت) کارشناسی ارشد دانلود 1380
مهدی کاظمی نجف آبادی امکان سنجی کشت زیتون در استان اصفهان با استفاده از GIS کارشناسی ارشد دانلود 1383
سیف اله کاکی The Spatial-Temporal Range of Subtropical High Pressure and Polar Vortex and Their Impacts on Iran's Climatic Season Changes کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/13
یعقوب کریمی تاثیر خشکسالی بر آبهای زیرزمینی دشت های میانی حوضه رودخانه سیوند کارشناسی ارشد دانلود 1382
مهدی کریمی بررسی تاثیر رشد فیزیکی شهر تهران بر اراضی شمیران (منطقه یک ) کارشناسی ارشد دانلود 1383
هادی کرمیان فرد Synoptic analysis of precipitation difference in Southeast and Southwest of Caspian Sea. کارشناسی ارشد دانلود 1397/03/23
محمد حسن ماهوتچی واکاوی همدیدی - ترمودینامیک توفان‌های تندری شمال‌شرق‌ایران کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
مهرداد محمد مرادیان مقایسه بی هنجاری های ارتفاع ژئوپتانسیل ترازهای زیرین جو در دوره های ترسالی و خشکسالی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/24
یعقوب محمدی مقدم ارزیابی کمی و کیفی فرسایش بر اساس مدل غ CAISPع مورد: حوضه دوآب الشتر کارشناسی ارشد 1378
مرتضی میری واکاوی آماری- همدیدی پدیده گرد و غبار در نیمه غربی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/26
جعفر معصوم پورسماکوش مکانیسم شکل گیری نسیم دریا در سواحل جنوبی دریای خزر دکتری دانلود 1389/11/30
مجتبی مهدیان ماهفروزی بررسی اثرات گسترش فضای سبز بر الگوی فضایی جزیره گرمایی شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
اصغر مولایی پارده واکاوی همدیدی شرجی های فراگیر استان خوزستان کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/15
امید نبوی تحلیل سینوپتیک شدت بارش استانهای خراسان رضوی و خراسان شمالی کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/06
معصومه نیری مطالعه ارتباط بارش های غرب ایران با نمایه های اقلیمی به منظور پیش بینی بارش فصلی کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/03
علی نظافت بارش _ رواناب حوضه آبخیز کامه کارشناسی ارشد دانلود 1385
محسن هادی تحلیل فضایی خشکسالیهای اخیر دشت خنداب کارشناسی ارشد 1383
محمد ویسی تحلیل سینوپتیکی دوره های یخبندان در استان کردستان کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/16
حسن یوسفی زمانیابی ورود پرفشار سیبری به سواحل جنوبی دریای خزر و تاثیر سینوپتیکی آن بر بارش های پاییزی منطقه کارشناسی ارشد دانلود 1382
نام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آب و هوای لایه مرزی 4801379 2 11 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
آب و هواشناسی دیرینه پیشرفته 4801362 2 11 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
تحلیل همدیدی آب و هوای ایران 4801376 2 11 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/16 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
پیوند از دور و بازخوردهای جو و اقیانوس 4801375 2 11 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/18 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مراکز منطقه ای کنترل آب و هوای ایران 4801358 2 11 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
آب و هواشناسی 4801193 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/11/02 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
روش های آب و هواشناسی سینوپتیک 4801371 2 11 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
آب و هواشناسی 4801193 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
آب و هواشناسی دیرینه پیشرفته 4801362 2 11 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
تحلیل همدیدی آب و هوای ایران 4801376 2 11 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
پیوند از دور و بازخوردهای جو و اقیانوس 4801375 2 11 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
مراکز منطقه ای کنترل آب و هوای ایران 4801358 2 52 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
روش های آب و هواشناسی سینوپتیک 4801371 2 11 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
آب و هواشناسی 4801193 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
آب و هواشناسی دیرینه پیشرفته 4801362 2 28 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
آب و هواشناسی سینوپتیک ایران 4801715 2 28 هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1397/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
میکروکلیمای شهری 4801717 2 31 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
مراکز منطقه ای کنترل آب و هوای ایران 4801358 2 52 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
آب و هواشناسی دینامیک 4801719 2 28 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
مبانی آب و هواشناسی سینوپتیک 4801701 2 50 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نمایش 20 نتیجه
از 1