اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سید محمد زمان زاده

سید محمد زمان زاده

سید محمد زمان زاده    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مهسا ابوترابیان رابطه بین بارندگی و زمین لرزه درالبرزمرکزی کارشناسی
نجمه باقری حسین آبادی بررسی عوامل موثر بر حرکات توده ای و راهکارهای تثبیت آن کارشناسی
معصومه بنی صفار شناسایی اثرات برداشت شن و ماسه بر مورفولوژی آبراهه گرگانرود کارشناسی ارشد
افسانه اهدایی تحلیل نقش عوامل محیطی در مکان گزینی سکونتگاههای پیش از تاریخ دشت ورامین با استفاده از مطالعات زمین باستان شناسی ( مطالعه موردی : محوطه باستانی چالتاسیان ) کارشناسی ارشد
هدیه خلیلیان ارتباط زمین لرزه و بارش آستارا کارشناسی
فاطمه کیارستمی پراکندگی رسوبات یخچالی کواترنری درایران کارشناسی
الهه محمدزاده قره شیران تاثیر لندفرم های ژئومورفولوژیک بر شکل گیری ژئوتوریسم منطقه قشم کارشناسی
فردین کویک ژئوتوریسم سیستان و بلوچستان کارشناسی
عادل رسولی شواهد ژئومورفولوژی فرسایش یخچالی کوههای دالانپر و بزسینا ارومیه کارشناسی
محمد صفری فسقندیس بررسی نحوه تاثیر و ارتباط مستقیم و غیرمستقیم عامل ارتفاع بر فرایندهای شکل زایی کوهستان کوه سبلان کارشناسی
ساناز شریفی بررسی تاثیر بارش بر وقوع زمین لرزه گسل شمال تهران کارشناسی
هما واعظی تاثیر مخاطرات بر توسعه گردشگری شهرستان سرعین کارشناسی ارشد
سروناز ونکی فرونشت تهران کارشناسی
مهرشاد ییلاقی طاسکوه ارزیابی تابش عوامل ژئومورفولوژی در توسعه شهرنشینی شهر خرم آباد کارشناسی
حسین ژرفی پیله رود بررسی تغییر و تحولات تالاب انزلی با استفاده تصاویر ماهواره ای ( آز 1985تا 2017) کارشناسی
امیر احمدی مکانیسم شکل¬زای کواترنری روی ماسه سنگ آغاجاری در شمال غربی مسجدسلیمان کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/30
مهدی احمدی تحلیل عوامل موثر بر شکل‌گیری و گسترش فرسایش خندقی (مطالعه موردی: حوضه دشت کهور لامرد ، فارس) کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/04
فائزه آفریده تاثیر تکتونیک بر روی لندفرم های کواترنری دره طالقان کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/03
افسانه اهدائی تحلیل نقش عوامل محیطی در مکان گزینی سکونت گاه های پیش از تاریخ دشت ورامین با استفاده از مطالعات زمین باستان شناسی (مطالعه ی موردی: محوطه ی باستانی چالتاسیان) کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/05
یوسف بخشی پور آبخواه شناسایی و تحلیل عوامل موثر در شکل گیری و توسعه فرسایش خندقی (مطالعه موردی: منطقه بالادست حوضه اهرچای) کارشناسی ارشد دانلود 1398/10/08
رضا علی توکلی ژئوتوریسم شهرستان جیرفت با تأکید بر توسعه پایدار کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/29
سمیرا چزغه زمین باستان شناسی استقرارگاههای پیش از تاریخ دشت تهران با تاکید بر شبکه زهکشی (مطالعه موردی تپه های میمون آباد) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
عبدالحسین حاجی زاده فر بازسازی شرایط محیطی زیستگاه¬های انسانی هولوسن با استفاده از شواهد ژئومورفولوژیکی دشت بهبهان کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/03
مهدی رمش مقایسه فرسایش پذیری سازنده های حوضه کال سالار از طریق داده های رسوب شناسی ونتایج حاصله از مدلهای پهنه بندی کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/30
کوسار رمضانی تاثیر فرایندهای ژئومورفولوژیک حوضه های دورسیان،نوریاب و سراب هولی بر توسعه شهری پاوه کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/16
داود سلمانی شواهد گرده شناسی تغییرات اقلیمی هولوسن در شمال غرب ایران (موردی : دریاچه نئور ) کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/02
سیامک شرفی زمین‌باستان‌شناسی حوضه رودخانه سیمره در قلمرو پادگانه‌های دریاچه‌ای هولوسن دکتری دانلود 1394/10/21
عارفه شعبانی عراقی بررسی شواهد مورفولوژیکی و رسوب شناسی چاله میقان به منظور تعیین حدود گسترش آن در کواترنری کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/23
حمید کامرانی دلیر تحلیل تحولات مورفوتکتونیک زون گسلی قم – زفره دکتری دانلود 1398/07/01
ابوطالب محمدی تاثیرات فعالیت‌ های آتش‌ فشانی دماوند در تشکیل و تحول لندفرم‌ های کواترنری پسین دکتری دانلود 1398/07/01
اصغر نویدفر پالئوژئومورفولوژی محوطه های باستانی جنوب غرب تهران( مطالعه موردی: تپه میمنت آباد و مافین آباد) کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/02
مجتبی هدائی آرانی شواهد مورفولوژیکی گسترش دریاچه ی نمک در کواترنر پسین کارشناسی ارشد دانلود 1391/08/27
هما واعظی بررسی تاثیر مخاطرات بر توسعه گردشگری شهرستان سرعین کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/24
معصومه بنی صفار شناسایی اثرات برداشت شن و ماسه بر مورفولوژی آبراهه گرگانرود مطالعه موردی: رودخانه زرین‌گل کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/30
علی روشن زاده Survey and Explain Environmental hazards of wars In the Persian Gulf region کارشناسی ارشد دانلود 1397/12/26
یوسف زلیخایی مقایسه خاستگاه سازندهای زاکین و فراقان در پسکرانه بندرعباس به منظور استفاده از نتایج در تجزیه و تحلیل شرایط محیطی آنها کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/25
سمیه عمادالدین Geomorphologic evidences of base level changes in Southeast Rivers of the Caspian Sea in the late Quaternary (case study: Gorgan River and Neka River) دکتری دانلود 1391/10/11
محمد سعید نجفی شبیه سازی اثر گرمایش جهانی در رخداد و بار بیولوژیک گردوغبار در غرب ایران کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
سودابه وظیفه The relationship beetwenlithologyandtectonicsondrainage patternInTaleghan river basin کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/04
نام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
زمین شناسی عمومی 4801285 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
ژئومورفولوژی کارست(با تاکید بر ایران) 4801354 2 11 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/10 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1398
ژئومورفولوژی و سنگ شناسی 4801386 2 13 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
ژئومورفولوژی و سنگ شناسی 4801386 2 11 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
زمین شناسی عمومی 4801285 2 02 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/30 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
ژئومورفولوژی کارست(با تاکید بر ایران) 4801354 2 11 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
محیط زیست و حقوق آن 4801282 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
ژئومورفولوژی و سنگ شناسی 4801386 2 11 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/29 (15:00 - 17:00) ترم اول 1397
زمین شناسی عمومی 4801285 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
زمین شناسی ایران 4801213 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1397/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
ژئومورفولوژی کارست(با تاکید بر ایران) 4801354 2 24 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
سنگ شناسی 4801256 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1397/03/31 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
مبانی محیط زیست 4820056 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مخاطرات محیطی 4801199 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
محیط زیست و حقوق آن 4801282 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مخاطرات رودخانه ها و مسیل های شهری و روستایی 4801779 2 54 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1396/11/01 (15:00 - 17:00) ترم اول 1396
نمایش 16 نتیجه
از 1