اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سعید حمزه

سعید حمزه

سعید حمزه    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سیدکریم افشاری پور برآورد میزان بهره وری آب کشاورزی بر مبنای داده های سنجش از دور و اصول حسابداری آب کارشناسی ارشد
امیرحسین احراری ارزیابی الگوریتم های آشکارسازی تغییرات در پردازش رقومی تصاویر ماهواره ای کارشناسی
محسن برازندگان قلدره استفاده تلفیقی از تکنیک های سنجش از دور چند سنجنده ای و مدلهای هیدرولوژیکی جهت مدل سازی بارش-رواناب کارشناسی ارشد
امید ابراهیمی بررسی تعداد رخداد و کانون یابی توفان های گردو غبار حوضه آبریز دریاچه نمک قم کارشناسی
مهسا قیساری تعیین سطح زیر کشت و عملکرد یک محصول زراعی و اراضی ورامین با استفاده از تصاویر ماهواره ای کارشناسی
محمد حسن پور مدل سازی تغییرات .... کارشناسی
علی اصغر حسین زاده ده آبادی اندازه گیری رطوبت خاک با استفاده از سنجش از دور کارشناسی
مرتضی خزائی توسعه سامانه تولید و تحلیل داده های روزانه رطوبت خاک با استفاده ار ادغام داده های ماهواره ای SMAP و MODIS کارشناسی ارشد
فاطمه کردی طبقه بندی محصولات کشاورزی با استفاده از سری زمانی داده های اپتیک و رادار کارشناسی ارشد
ایوب نوخاصی ترکیب داده های ماهواره ای چند سنجنده ای برای برآورد میزان برداشت خالص آب زیرزمینی با محاسبه مولفه های بیلان آب مطالعه موردی دشت حیدراباد کرمانشاه کارشناسی ارشد
آناهیتا امیدی شناسایی و برآورد وسعت مناطق سوخته شده کارشناسی
محمدرضا پویا بررسی روند تغییرات تالاب هورالعظیم کارشناسی
فاطمه صمصامی پایش تغییرات خط ساحلی دریاچه ارومیه با استفاده از داده ها سنجش از دور کارشناسی
امیرحسین سربازوطن مدلسازی تغییرات تالاب انزلی.... کارشناسی
سعید ترشابی مدلسازی تغییرات سطح آب دریاچه جازموریان نسبت به عوامل اقلیمی و محیطی با استفاده از داده های سنجش از دور و مدل GLDAS کارشناسی ارشد
محسن ابراهیمی خوسفی بررسی هم افزایی داده های مایکروویو غیرفعال ماهواره های SMAP و SMOS به منظور بازیابی رطوبت خاک دکتری دانلود 1396/11/14
سارا اطیابی بهینه سازی تخلیه ی اضطراری در آتش سوزی ساختمان با استفاده از تلفیق BIM و GIS کارشناسی ارشد دانلود 1398/07/01
سید کریم افشاری پور Estimating agricultural water productivity using remote sensing data and water accounting principles کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/02
سید کریم افشاری پور Estimating agricultural water productivity using remote sensing data and water accounting principles کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/02
حدیثه بابائی تخمین بیلان آبی حوضه های آبریز با استفاده از داده های سنجش از دور و مدلسازی GIS کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/21
میلاد باقری سیدشکری پیش‌بینی عملکرد محصول گندم دیم با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و داده‌های ماهواره‌ای کارشناسی ارشد دانلود 1397/12/21
محسن برازندگان استفاده تلفیقی از تکنیک های سنجش از دور چند سنجنده ای و مدل های هیدرولوژیکی جهت مدل سازی بارش-رواناب کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/03
مهرداد جیهونی تحلیل تغییرات میزان آب دریاچه ارومیه با استفاده از تصاویر ماهواره ای و تاثیر آن بر کیفیت آب زیر زمینی (مطالعه موردی : آبخوان شرق دریاچه ارومیه) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/02
زهرا حسینی نژاد ارزیابی هیدروگراف لحظه‌ای مدل GIUH تحت شرایط استفاده از داده‌های ماهواره‌ای و نقشه‌های توپوگرافی (منطقه مورد مطالعه : حوضه آبریز جاجرود) کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/14
مرتضی خزائی توسعه سامانه تولید و تحلیل داده های روزانه رطوبت خاک با استفاده از ادغام داده های ماهواره ای SMAP و MODIS کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/24
محسن رومی پور Preparation of agronomic calendar of dry wheat cultivation using time series of satellite images کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/09
موسی عباسی Runoff And Soil Erosion Estimation By Morgan Duzand Method And Remote Sensing Data In Deh Bala, Yazd, Iran کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/22
پروانه عسگرزاده تخمین آب مصرفی اراضی کشاورزی با استفاده از داده سنجش از دور و GIS کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/24
مهدی غلام نیا مدل سازی دمای هوا با استفاده از تصاویر حرارتی ماهواره ای دکتری دانلود 1396/08/29
ندا فاتح بجستانی تحلیل موضوع ریزگردها از منظر ژئوپلیتیک محیط‌ زیست(مطالعه موردی: استان خوزستان) کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/02
عارف قادری آمایش توان توسعه کشاورزی با مدلهای تصمیم گیری چند معیاره کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/15
فاطمه کردی طبقه بندی محصولات کشاورزی با استفاده از سری زمانی داده های اپتیک و رادار کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/07
محمد کریمی فیروزجایی نرمال سازی دمای سطح بدست آمده از تصاویر ماهواره ای نسبت به پارامترهای محیطی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
هانیه لطفی آلنی Monitoring the carbon stock in the biomass of Arasbaran protected area based on satellite images کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/29
نعیم میجانی مدل سازی آسایش حرارتی با استفاده از داده های سنجش ازدور کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/09
محمد محرابی اثر آب های زیر زمینی کم عمق بر دما و تعادل انرژی سطح زمین، شرح و مدل سازی با استفاده از تکنیک های سنجش از دور کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/02
پریسا محمدی زاده تهیه نقشه روزانه تنش آبی با تلفیق تصاویر ماهواره ای لندست و مودیس کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/02
تارخ ملکی روزبهانی ارزیابی غیر قطعی اثر تبخیر و تعرق در مدل‌ سازی بیلان آبی ماهانه با استفاده از روش دور سنجی بیلان انرژی METRIC کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
جاوید هژبری خوشه مهر تحلیل روند تغییرات زمانی گرد و غبار، دما و پوشش گیاهی در حوضه شهری روستایی دریاچه ارومیه ( با استفاده از تصاویر ماهواره ای) کارشناسی ارشد دانلود 1396/08/29
محسن رفیع زاده برآورد میزان کربن آلی گیاهان مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از تصاویر ماهواره Landsat ( مطالعه موردی : دشت حسین آباد غیناب) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/15
وحید رودگرصفاری بررسی اثر روند تغییرات اقلیمی بر ویژگی های پوشش گیاهی با استفاده از سنجش از دور مطالعه موردی: حوضه آبخیز گرگانرود کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/24
محمد هادی مرتضوی جلودار بررسی تعیین تیپ جنگل با استفاده از تصاویر ماهواره Landsat8 (مطالعه موردی: پارک جنگلی سعیدی آشتیانی نور) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/21
نسرین معظمی پایش خشکسالی با استفاده از شاخص‌های سنجش ‌از‌ دور (مطالعه موردی: استان البرز) کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
وسام موید الراشد بررسی تغییرات پوشش گیاهی، دما، رطوبت خاک و منابع آب و ارتباط آن با فعالیت طوفان‌های گردوغبار در عراق (مطالعه موردی: حوضه فرات عراق) کارشناسی ارشد دانلود 1395/05/14
احسان نوایی بروجنی پتانسیل‌های کاهش شدت جزیره حرارتی در شهر اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/27
ایوب نوخاصی ترکیب داده‌های ماهواره‌ای چند سنجنده‌ای برای برآورد میزان برداشت خالص آب زیرزمینی با محاسبه مؤلفه‌های بیلان آب (مطالعه موردی: دشت حیدر آباد کرمانشاه) کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/07
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پردازش رقومی تصاویر ماهواره ای 4801291 2 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) 1399/04/09 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1398
مدلسازیGIS در مطالعات آب و خاک 4803079 2 33 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) 1399/04/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
هیدرولوژی 4801277 2 04 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
هیدرولوژی 4801277 2 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
سنجش از دور آب، خاک و گیاه 4803073 2 33 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1399/04/16 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
سنجش از دور کاربردی 4803337 2 03 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/25 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
سنجش از دور ابرطیفی و طیف سنجی 4803635 2 33 | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:00) 1398/10/30 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
مسائل آب 4801286 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
مبانی هیدرولوژی 4820054 2 10 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
مدلسازیGIS در مطالعات آب و خاک 4803079 2 33 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) 1398/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
هیدرولوژی 4801277 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
سنجش از دور آب، خاک و گیاه 4803073 2 33 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1398/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مطالعات آب و خاک 4803612 2 25 هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) 1397/10/26 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) 4820073 2 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
کارگاه سنجش از دور 4803353 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1397/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
مسائل آب 4801286 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
کاربرد سنجش از دور در مطالعات آب و خاک 4803611 2 26 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1397/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
مبانی کاربرد سنجش از دور در مطالعات آب و خاک 4803605 2 25 هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) 1397/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
مبانی هیدرولوژی 4820054 2 03 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
هیدرولوژی 4801277 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2