اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سعید حمزه

سعید حمزه

سعید حمزه    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محسن ابراهیمی خوسفی بررسی هم افزایی داده های مایکروویو غیرفعال ماهواره های SMAP و SMOS به منظور بازیابی رطوبت خاک دکتری دانلود 1396/11/14
سید کریم افشاری پور Estimating agricultural water productivity using remote sensing data and water accounting principles کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/02
سید کریم افشاری پور Estimating agricultural water productivity using remote sensing data and water accounting principles کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/02
حدیثه بابائی تخمین بیلان آبی حوضه های آبریز با استفاده از داده های سنجش از دور و مدلسازی GIS کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/21
محسن برازندگان استفاده تلفیقی از تکنیک های سنجش از دور چند سنجنده ای و مدل های هیدرولوژیکی جهت مدل سازی بارش-رواناب کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/03
مهرداد جیهونی تحلیل تغییرات میزان آب دریاچه ارومیه با استفاده از تصاویر ماهواره ای و تاثیر آن بر کیفیت آب زیر زمینی (مطالعه موردی : آبخوان شرق دریاچه ارومیه) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/02
زهرا حسینی نژاد ارزیابی هیدروگراف لحظه‌ای مدل GIUH تحت شرایط استفاده از داده‌های ماهواره‌ای و نقشه‌های توپوگرافی (منطقه مورد مطالعه : حوضه آبریز جاجرود) کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/14
موسی عباسی Runoff And Soil Erosion Estimation By Morgan Duzand Method And Remote Sensing Data In Deh Bala, Yazd, Iran کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/22
پروانه عسگرزاده تخمین آب مصرفی اراضی کشاورزی با استفاده از داده سنجش از دور و GIS کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/24
مهدی غلام نیا مدل سازی دمای هوا با استفاده از تصاویر حرارتی ماهواره ای دکتری دانلود 1396/08/29
ندا فاتح بجستانی تحلیل موضوع ریزگردها از منظر ژئوپلیتیک محیط‌ زیست(مطالعه موردی: استان خوزستان) کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/02
عارف قادری آمایش توان توسعه کشاورزی با مدلهای تصمیم گیری چند معیاره کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/15
فاطمه کردی طبقه بندی محصولات کشاورزی با استفاده از سری زمانی داده های اپتیک و رادار کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/07
محمد کریمی فیروزجایی نرمال سازی دمای سطح بدست آمده از تصاویر ماهواره ای نسبت به پارامترهای محیطی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
نعیم میجانی مدل سازی آسایش حرارتی با استفاده از داده های سنجش ازدور کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/09
محمد محرابی اثر آب های زیر زمینی کم عمق بر دما و تعادل انرژی سطح زمین، شرح و مدل سازی با استفاده از تکنیک های سنجش از دور کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/02
پریسا محمدی زاده تهیه نقشه روزانه تنش آبی با تلفیق تصاویر ماهواره ای لندست و مودیس کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/02
جاوید هژبری خوشه مهر تحلیل روند تغییرات زمانی گرد و غبار، دما و پوشش گیاهی در حوضه شهری روستایی دریاچه ارومیه ( با استفاده از تصاویر ماهواره ای) کارشناسی ارشد دانلود 1396/08/29
محسن رفیع زاده برآورد میزان کربن آلی گیاهان مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از تصاویر ماهواره Landsat ( مطالعه موردی : دشت حسین آباد غیناب) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/15
وحید رودگرصفاری بررسی اثر روند تغییرات اقلیمی بر ویژگی های پوشش گیاهی با استفاده از سنجش از دور مطالعه موردی: حوضه آبخیز گرگانرود کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/24
محمد هادی مرتضوی جلودار بررسی تعیین تیپ جنگل با استفاده از تصاویر ماهواره Landsat8 (مطالعه موردی: پارک جنگلی سعیدی آشتیانی نور) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/21
نسرین معظمی پایش خشکسالی با استفاده از شاخص‌های سنجش ‌از‌ دور (مطالعه موردی: استان البرز) کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
وسام موید الراشد بررسی تغییرات پوشش گیاهی، دما، رطوبت خاک و منابع آب و ارتباط آن با فعالیت طوفان‌های گردوغبار در عراق (مطالعه موردی: حوضه فرات عراق) کارشناسی ارشد دانلود 1395/05/14
احسان نوایی بروجنی پتانسیل‌های کاهش شدت جزیره حرارتی در شهر اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/27
ایوب نوخاصی ترکیب داده‌های ماهواره‌ای چند سنجنده‌ای برای برآورد میزان برداشت خالص آب زیرزمینی با محاسبه مؤلفه‌های بیلان آب (مطالعه موردی: دشت حیدر آباد کرمانشاه) کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/07
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سنجش از دور کاربردی 4803337 2 03 1398/10/25 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
سنجش از دور ابرطیفی و طیف سنجی 4803635 2 33 هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:00) 1398/10/30 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
مسائل آب 4801286 2 02 1398/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
مبانی هیدرولوژی 4820054 2 10 1398/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
مدلسازیGIS در مطالعات آب و خاک 4803079 2 33 | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) 1398/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
هیدرولوژی 4801277 2 02 1398/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
سنجش از دور آب، خاک و گیاه 4803073 2 33 | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1398/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مطالعات آب و خاک 4803612 2 25 هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) 1397/10/26 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) 4820073 2 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
کارگاه سنجش از دور 4803353 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1397/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
مسائل آب 4801286 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
کاربرد سنجش از دور در مطالعات آب و خاک 4803611 2 26 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1397/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
مبانی کاربرد سنجش از دور در مطالعات آب و خاک 4803605 2 25 هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) 1397/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
مبانی هیدرولوژی 4820054 2 03 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
هیدرولوژی 4801277 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مطالعات آب و خاک 4803612 2 25 هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) 1396/10/26 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) 4820073 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مبانی هیدرولوژی 4820054 2 03 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1396/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
اصول و روش های مدیریت آب و خاک 4803604 2 25 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/03 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
کارگاه سنجش از دور 4803353 2 03 هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:00) 1396/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2