اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مصطفی کریمی احمدآباد

مصطفی کریمی احمدآباد

مصطفی کریمی احمدآباد    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 02161113522
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محمدمهدی ابادی جوراوری شبیه سازی عددی نقش ارتفاعات در بارش های استان کرمان کارشناسی ارشد
الهام عبداللهی اشلقی تحلیل همدیدی بارش های شدید ارتفاعات تالش کارشناسی
اصغر اکبری تحلیل روند تغییرات دما و بارش در منطقه شمال غرب ایران کارشناسی
زهرا گودرزی تحلیل روند تغییرات عناصر اقلیمی ایستگاههای منتخب جنوب غرب ایران کارشناسی
مهناز جعفری تحلیل فضایی زمانی شار رطوبت ورودی به ایران و ارتباط آن با نوسانات بارش کارشناسی ارشد
میلاد جلیلیان واکاوی آماری-همدیدی توزیع زمانی-مکانی رطوبت جو ایران کارشناسی ارشد
مرضیه جوانمرد تحلیل آماری-همدیدی اثر تغییرات دمایی بر میزان مصرف انرژی (گاز طبیعی) کارشناسی ارشد
سمانه خوشنواز مدل سازی اثر جهت جیابان در پراکنش آلودگی هوا کارشناسی ارشد
سیدامیرمحمود میر زمینه های کاربردی زبان برنامه نویس پایتون در مطالعات آب و هواشناسی کارشناسی
سیف اله نوری حیاثوندی تحلیل روند تغییرات عناصر اقلیمی ایستگاه های منتخب غرب ایران کارشناسی
سیف اله نوری حیاثوندی الگوهای فضایی-زمانی بارش و تغییرات آن در خاورمیانه کارشناسی ارشد
فهیمه نوروزی تحلیل ارتباط و نقش واچرخند عربستان در الگوی بارشی ایران در فصل سرد کارشناسی ارشد
لیلا رضائی مهدی آبادی شبیه سازی عددی نقش ویژگیهای جغرافیایی بر نسیم دریا در ناحیه خزری کارشناسی ارشد
علیرضا سعیدی مقایسه پایگاههای داده بارش شبکه بندی شده با داده های ایستگاههای سینوپتیک در ایران کارشناسی
احمد صفری روند تغییر نیازهای سرمایشی و گرمایشی دامنه های شرقی زاگرس شمالی و دامنه جنوبی البرز غزبی کارشناسی
خاطره صفی خانی گلبوس تحلیل نیازهای سرمایشی منطقه شمال غرب ایران و روند تغییرات آن کارشناسی
سحر شعبان پورنوذری بررسی بارش های شدید ناحیه شرقی و مرکزی کرانه جنوبی دریای خزر ( دامنه شمالی و شرقی البرز) کارشناسی
عاطفه شیخ زاده مقایسه دقت نتایج روش های پهنه بندی بارش با داده های پایگاه افرودت بر روی ایران کارشناسی
پریسا یوسفی واکاوی تغییر پذیری زمانی مکانی نمایه های بارش در زاگرس جنوبی کارشناسی ارشد
هاشم رضایی بررسی تغییر اقلیم در دامنه های زاگرس میانی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
ایمان روستا اثرات گرمایش جهانی بر بلوکینگ های اقیانوس اطلس شمالی و ارتباط آن با بارش ایران دکتری دانلود 1394/05/17
مجتبی مهدیان تغییرات زمانی- مکانی ساختار لایه مرزی شهر تهران دکتری دانلود 1398/06/31
احمد رضا همتی تاثیر تغییر کاربری ها بر روند دمای شهر یزد کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
محمدمهدی آبادی جو راوری شبیه سازی عددی نقش ارتفاعات در بارش های استان کرمان کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/14
نعمت احمدی Statistical and synoptic analysis of climate change effect on iran temperature trend کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/30
احمدطه الکیجی واکاوی آماری- سینوپتیکی الگوهای خشکسالی و ترسالی فراگیر در کردستان عراق کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/29
اشرف تخت اردشیر ارزیابی روش های درون یابی بارش دراقلیم شناسی (مورد: جنوب¬غرب ایران) کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/17
میثم جاسمی Statistical-synoptic analysis of intense droughts in middle parts of west Iran کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
ایوب جعفری تحلیل همدیدی تخمین عملکرد کشت گندم دیم استان کرمانشاه کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
مهناز جعفری تحلیل فضایی زمانی شار رطوبت ورودی به ایران و ارتباط آن با نوسانات بارش کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
سمانه خوشنواز مدلسازی اثر جهت خیابان در پراکنش آلودگی هوا (ناحیه 1 و 2 منطقه 6 شهرداری تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/23
لیلا رضایی مهدی آبادی Numerical Simulation the Role of Geographical Features on the Sea Breeze in the Caspian Region کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/27
زهرا زارعی چقابلکی مدل سازی مکانیسم بادهای پیرامون دریاچه ارومیه کارشناسی ارشد دانلود 1391/09/27
مهدی طاهری تاثیر آلاینده های هوا و عناصر جوی بر مرگ و میر ناشی از بیماری سکته قلبی در شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/09
فائزه عباسی ارزیابی سهم تغییراقلیم بر کاهش تراز آب دریاچه ی ارومیه کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/24
معصومه عباس زاده واکاوی اثر تغییراقلیم بر ویژگی های همدید ریزش برف در شمال غرب ایران کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/11
سمیه علی پور بررسی اثرات خشکسالی های اخیر برمنابع آب زیرزمینی مناطق جنوبی آذربایجان غربی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
صدیقه کریمی دهبکری مدلسازی بادهای دامنه های شرقی زاگرس میانی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/23
معصومه مقبل رفتارسنجی الگوهای دمایی سطوح فیزیکی در شهر تهران دکتری دانلود 1392/10/15
فهیمه نوروزی تحلیل ارتباط و نقش واچرخند عربستان در الگو های بارشی ایران در فصل سرد کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/26
محمد هاشم زاده جازار تحلیل همدید منشاء بادهای 120 روزه سیستان کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/14
نرگس وحدتی شهرستانی تحلیل آتش سوزی جنگل های شمال ایران با داده های سنجش از دور و همدیدی مطالعه موردی: جنگل های استان گیلان کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحلیل الگوهای فشار و جریان های هوا 4801374 2 11 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) 1399/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مدلسازی متوسط مقیاس آب و هوا 4801377 2 11 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/14 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
اقلیم شناسی فیزیکی 4801437 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
اقلیم شناسی ماهواره ای 4801328 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (17:00 - 18:00) 1399/04/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
تحلیل سینوپتیکی مخاطرات محیطی 4801366 2 11 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/16 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
روش های آب و هواشناسی ماهواره ای 4801370 2 10 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1398/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
روش های آب و هواشناسی ماهواره ای 4801370 2 11 هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1398/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
تکنیک ها و تحلیل های آمار فضایی 4801503 2 11 هرهفته شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته شنبه (11:00 - 12:00) 1398/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
تحلیل الگوهای فشار و جریان های هوا 4801374 2 11 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) 1398/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
مدلسازی متوسط مقیاس آب و هوا 4801377 2 11 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
تحلیل و طبقه بندی الگوهای جوی 4801721 2 28 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
اقلیم شناسی فیزیکی 4801437 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/25 (16:00 - 18:00) ترم اول 1397
روش های آب و هواشناسی ماهواره ای 4801370 2 31 هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1397/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
روش های آب و هواشناسی ماهواره ای 4801370 2 11 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1397/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
تحلیل سینوپتیکی مخاطرات محیطی 4801366 2 52 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
کاربرد سنجش از دور در اقلیم شناسی 4801443 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) 1397/04/06 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
مدل های آب و هواشناسی 4801707 2 28 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
اقلیم شناسی دینامیک 4801445 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/30 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
تحلیل و طبقه بندی الگوهای جوی 4801721 2 28 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مدل سازی اقلیمی 4801454 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) 1396/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2