اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مصطفی کریمی احمدآباد

مصطفی کریمی احمدآباد

مصطفی کریمی احمدآباد    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 02161113522
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
هاشم رضایی بررسی تغییر اقلیم در دامنه های زاگرس میانی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
ایمان روستا اثرات گرمایش جهانی بر بلوکینگ های اقیانوس اطلس شمالی و ارتباط آن با بارش ایران دکتری دانلود 1394/05/17
محمدمهدی آبادی جو راوری شبیه سازی عددی نقش ارتفاعات در بارش های استان کرمان کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/14
نعمت احمدی Statistical and synoptic analysis of climate change effect on iran temperature trend کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/30
احمدطه الکیجی واکاوی آماری- سینوپتیکی الگوهای خشکسالی و ترسالی فراگیر در کردستان عراق کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/29
اشرف تخت اردشیر ارزیابی روش های درون یابی بارش دراقلیم شناسی (مورد: جنوب¬غرب ایران) کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/17
میثم جاسمی Statistical-synoptic analysis of intense droughts in middle parts of west Iran کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
ایوب جعفری تحلیل همدیدی تخمین عملکرد کشت گندم دیم استان کرمانشاه کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
مهناز جعفری تحلیل فضایی زمانی شار رطوبت ورودی به ایران و ارتباط آن با نوسانات بارش کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
سمانه خوشنواز مدلسازی اثر جهت خیابان در پراکنش آلودگی هوا (ناحیه 1 و 2 منطقه 6 شهرداری تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/23
لیلا رضایی مهدی آبادی Numerical Simulation the Role of Geographical Features on the Sea Breeze in the Caspian Region کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/27
زهرا زارعی چقابلکی مدل سازی مکانیسم بادهای پیرامون دریاچه ارومیه کارشناسی ارشد دانلود 1391/09/27
مهدی طاهری تاثیر آلاینده های هوا و عناصر جوی بر مرگ و میر ناشی از بیماری سکته قلبی در شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/09
فائزه عباسی ارزیابی سهم تغییراقلیم بر کاهش تراز آب دریاچه ی ارومیه کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/24
معصومه عباس زاده واکاوی اثر تغییراقلیم بر ویژگی های همدید ریزش برف در شمال غرب ایران کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/11
سمیه علی پور بررسی اثرات خشکسالی های اخیر برمنابع آب زیرزمینی مناطق جنوبی آذربایجان غربی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
صدیقه کریمی دهبکری مدلسازی بادهای دامنه های شرقی زاگرس میانی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/23
معصومه مقبل رفتارسنجی الگوهای دمایی سطوح فیزیکی در شهر تهران دکتری دانلود 1392/10/15
فهیمه نوروزی تحلیل ارتباط و نقش واچرخند عربستان در الگو های بارشی ایران در فصل سرد کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/26
محمد هاشم زاده جازار تحلیل همدید منشاء بادهای 120 روزه سیستان کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/14
نرگس وحدتی شهرستانی تحلیل آتش سوزی جنگل های شمال ایران با داده های سنجش از دور و همدیدی مطالعه موردی: جنگل های استان گیلان کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
نام درس
 
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش های آب و هواشناسی ماهواره ای 4801370 2 10 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1398/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
روش های آب و هواشناسی ماهواره ای 4801370 2 11 هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1398/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
تکنیک ها و تحلیل های آمار فضایی 4801503 2 11 هرهفته شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته شنبه (11:00 - 12:00) 1398/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
تحلیل الگوهای فشار و جریان های هوا 4801374 2 11 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) 1398/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
مدلسازی متوسط مقیاس آب و هوا 4801377 2 11 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
تحلیل و طبقه بندی الگوهای جوی 4801721 2 28 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
اقلیم شناسی فیزیکی 4801437 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/25 (16:00 - 18:00) ترم اول 1397
روش های آب و هواشناسی ماهواره ای 4801370 2 31 هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1397/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
روش های آب و هواشناسی ماهواره ای 4801370 2 11 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1397/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
تحلیل سینوپتیکی مخاطرات محیطی 4801366 2 52 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
کاربرد سنجش از دور در اقلیم شناسی 4801443 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) 1397/04/06 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
مدل های آب و هواشناسی 4801707 2 28 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
اقلیم شناسی دینامیک 4801445 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/30 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
تحلیل و طبقه بندی الگوهای جوی 4801721 2 28 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مدل سازی اقلیمی 4801454 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) 1396/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
کارگاه برنامه نویسی و نرم افزارهای آب و هواشناسی 4801702 2 50 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
تحلیل سینوپتیکی مخاطرات محیطی 4801366 2 52 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نمایش 17 نتیجه
از 1