اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مصطفی کریمی احمدآباد

مصطفی کریمی احمدآباد،

استادیار
  • مسئول کمیته علمی المپیاد منطقه 1
  • مسئول کمیته علمی المپیاد دانشجویی (جغرافیا)
دانشکده جغرافیا
جغرافیای طبیعی | جغرافیای طبیعی(اقلیم)
شماره تماس : 02161113522
صفحه رخ نما

طرح های کاربردی