اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

بهادر زارعی

بهادر زارعی

بهادر زارعی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محمدرضا اشرف نتایج همگرایی و واگرایی کشورهای خلیج فارس از منظر اقتصادی کارشناسی
مجید دهقانیان "تبیین فرصت ها و چالش های توسعه پایدار استان بوشهر از منظر جغرافیای سیاسی" کارشناسی ارشد
سجاد اسماعیل زاده بررسی نتیجه انتخابات ایالات متحده بر امنیت خاورمیانه . کارشناسی
سید جلال احمدی The role of ethnic groups in stabilizing geopolitical stability in Afghanistan with an emphasis on Pashtun, Tajik, Hazara and Uzbek کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/05
بهناز اسدی کیا ژئوپلیتیک و سیاست خارجی روسیـه؛ پیامدهای آن برای ایران دکتری دانلود 1398/04/17
شیرخان انوری بررسی هیدروپلیتیک افغانستان و رابطه آن با ثبات سیاسی آن کشور کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/24
احمد حکم آبادی بررسی و ارزیابی زمینه های هم گرایی در جنوب غرب آسیا بر اساس رهیافت هم تکمیلی کارشناسی ارشد دانلود 1394/05/18
فرید دشتی The futureology of Iran’s challenges in Central Asia & Caucasus کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/04
فتح اله دهقان Geopolitical Explavation of Russian – Iranian relations from 2001,2019 دکتری دانلود 1398/08/20
سید حبیب الله رادمنش Geopolitical Foundations and Consequences of Terrorism in Afghanistan with Emphasis on the Taliban کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
رضا رحیمی دلایل و زمینه های ژئوپلیتیکی شکل گیری ائتلاف نظامی عربی در جنوب غرب آسیا و آثار آن بر روی امنیت منطقه ای (با تأکید بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران) دکتری دانلود 1397/10/09
ابراهیم رستمی تحلیل عناصر قدرت ملی ایران از منظر مکتب رئالیسم با تاکید بر نظریه هانس جی مورگنتا کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/21
رسول رستمی Explaining and Predicting Employment Development through the Maritime Economy in the Coastal Areas of Bushehr Province دکتری دانلود 1398/11/15
شهاب الدین شفیع رقابت های ژئوپلیتیکی آمریکا و چین در منطقه آسیا-پاسیفیک کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/08
مهدی کرمی Explaining the geography of smuggling and its impact on the national security of the Islamic Republic of Iran دکتری دانلود 1397/12/13
عطیه کریمی بررسی شیوه‌های کارآمد‌سازی حکومت‌های محلی در ایران (تمرکز زدایی از بعد اقتصادی) کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/29
عطیه کریمی بررسی شیوه ‌های کارآمد‌سازی حکومت‌ های محلی در ایران (تمرکز زدایی از بعد اقتصادی) کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/29
فرشید لایقمند The role of geographical factors in the lack of development of Kohgiluyeh and Boyerahmad provinces کارشناسی ارشد دانلود 1397/03/27
ضیا محسنی سهی تبیین اثرات شکاف نسلی بر هویت اجتماعی سیاسی دانش آموزان شهر تهران از منظر جغرافیای سیاسی ( مظالعه موردی دانش آموزان مناطق 1 و 6 و 15 شهر تهران) دکتری دانلود 1397/10/02
میلاد میرکانی بررسی موقعیت جمهوری اسلامی ایران از منظر چرخه دایموند کارشناسی ارشد دانلود 1398/10/15
احمد معنوی لورون تبیین حفره‌های اجتماعی دولت در شهر تهران" (مطالعه موردی کودکان کار) دکتری دانلود 1397/04/17
فاطمه مقدم The Impact of Nuclear Technology on Iran's National Power in Different Dimensions کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/10
رضا مومن زاده منطقه گرایی در تفکر استراتژیک جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر ژئوپلیتیک دکتری دانلود 1397/08/30
حمیدرضا اله یاری بک آسیب شناسی ژئوپلتیکی رویکرد نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی ایران و اثرات آن بر منافع ملی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/14
زهرا انصاری جایگاه ژئواکونومیک خلیج فارس در قرن بیست و یک و رقابت ابرقدرتها کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/23
حجت حیدری صوفیانی سازماندهی سیاسی فضا در ایران بر اساس شاخص های استاندارد جهانی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/16
جلیل دلشادزاد تبیین فلسفه وجودی سرحد و مرز از دیدگاه جغرافیای سیاسی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/01
حسن ذوالفقاری باختران تبیین چالش های امنیتی، سیاسی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خلیج فارس در دهه آینده کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/07
محمد صادق رنجبر تحلیل جغرافیایی امنیت در نواحی مرزی (مطالعه موردی: شهر بندرعباس) کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/16
محمد زهدی گهرپور The Emergence and Evloution of Territoriality in Iran دکتری دانلود 1396/06/27
جلیل عباس نادر تاثیر عدم شکل گیری هویت ملی بر نظام سیاسی عراق از ابتدا تا 2015 دکتری دانلود 1396/06/27
محمد مهدی قاسمی بررسی نقش بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در منطقه ژئوپلیتیکی دریای‌ خزر کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/22
خلیل عباس نادر Political Organization of Space (Case Study: Iraqi Kurdistan from 2003 to 2013 کارشناسی ارشد دانلود 1395/02/06
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مناطق ژئوپلیتیکی حوزه پیرامونی ایران 4804048 2 44 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/28 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
نظریه های جغرافیای سیاسی 4804019 2 42 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
نظریه های جغرافیای سیاسی 4804019 2 44 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
مبانی سنجش قدرت ملی 4801320 2 04 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/08 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
آمایش دفاعی فضای ملی 4801318 2 04 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/01 (15:00 - 17:00) ترم اول 1399
جغرافیای سیاسی ایران 4820080 2 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/17 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
کارآفرینی و بازار کار جغرافیای سیاسی 4801322 2 04 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/17 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1398
جغرافیای سیاسی خلیج فارس 4801319 2 04 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/16 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1398
مناطق ژئوپلیتیکی حوزه پیرامونی ایران 4804048 2 44 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/11/01 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
نظریه های جغرافیای سیاسی 4804019 2 44 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/25 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
مبانی سنجش قدرت ملی 4801320 2 04 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
آمایش دفاعی فضای ملی 4801318 2 04 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/29 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
جغرافیای سیاسی ایران 4820080 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
کارآفرینی و بازار کار جغرافیای سیاسی 4801322 2 04 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/27 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1397
جغرافیای سیاسی خلیج فارس 4801319 2 04 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/30 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1397
آمایش دفاعی فضای ملی با تاکید بر مناطق مرزی 4802550 2 04 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
مناطق ژئوپلیتیکی حوزه پیرامونی ایران 4804048 2 19 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1397/11/01 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
نظریه های جغرافیای سیاسی 4804019 2 41 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مطالعات جهان 4801284 2 01 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
مبانی و سنجش قدرت ملی 4802542 2 04 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2