اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

بهادر زارعی

بهادر زارعی

بهادر زارعی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
خلیل عباس نادر سازمان دهی سیاسی فضا مطالعه موردی اقلیم کردستان عراق کارشناسی ارشد
جلیل عباس نادر تاثیر عدم شکل گیری هویت ملی بر سیستم سیاسی عراق از ابتدا تا 2015 دکتری
بهاره احمدی آینده پژوهی مشکلات ایران در منطقه خلیج فارس از منظر ژئوپلتیک کارشناسی
مصطفی آمره بزچلوئی فضای مجازی و تاثیر آن در ژئوپلتیک فرهنگی ایران کارشناسی
زهرا امینی نیا بررسی مسائل تقسیمات کشوری استان فارس کارشناسی
بهناز اسدی کیا ژئوپلیتیک و سیاست خارجی روسیه ، پیامد های آن برای ایران دکتری
سیدفرید دشتی آینده شناسی چالش های ایران در آسیای مرکزی و قفقاز کارشناسی ارشد
محمدمهدی قاسمی گرکانی بررسی نقش بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای در منطقه ژئوپلیتیکی دریای خزر کارشناسی ارشد
فاطمه قاسم نژاد سیاست امنیتی ایران کارشناسی
مرضیه هنری چوبر تاثیرات زیست محیطی دریایی خزر ... کارشناسی
میلاد میرکانی بررسی موقعیت جمهوری اسلامی ایران از منظر چرخه دایموند کارشناسی ارشد
مهدی محمدصادقی تاثیر سازمان های غیر دولتی(NGO) برقدرت نرم جمهوری اسلامی ایران کارشناسی
سمانه مروتی رقابت ژئوپلتیکی اقوام ساکن در عراق با تاکید بر شیعه و سنی در دهه اخیر کارشناسی
شهاب الدین شفیع رقابت ژئوپلتیکی آمریکا و چین در منطقه آسیا پاسیفیک کارشناسی ارشد
محمدحسین زمانی فراهانی چالش های امنیتی ایران و اقلیم کردستان عراق کارشناسی
محسن زمانی شوراهای اسلامی در ایران، آسیب ها و چالش های موجود آن با تاکید بر شوراهای اسلامی شهر کارشناسی
حسن ذوالفقاری باختران تبیین چالش های امنیتی، سیاسی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خلیج فارس در دهه آینده کارشناسی ارشد
سید جلال احمدی The role of ethnic groups in stabilizing geopolitical stability in Afghanistan with an emphasis on Pashtun, Tajik, Hazara and Uzbek کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/05
بهناز اسدی کیا Geopolitics and Russian Foreign Policy; Its Implications for Iran دکتری دانلود 1398/04/17
شیرخان انوری Study of Afghanistan`s hydro politics and its relation to its political stability کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/24
احمد حکم آبادی بررسی و ارزیابی زمینه های هم گرایی در جنوب غرب آسیا بر اساس رهیافت هم تکمیلی کارشناسی ارشد دانلود 1394/05/18
فرید دشتی The futureology of Iran’s challenges in Central Asia & Caucasus کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/04
فتح اله دهقان Geopolitical Explavation of Russian – Iranian relations from 2001,2019 دکتری دانلود 1398/08/20
سید حبیب الله رادمنش بنیان‌ها و پیامدهای ژئوپلیتیکی تروریسم در افغانستان با تاکید بر طالبان کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
رضا رحیمی دلایل و زمینه های ژئوپلیتیکی شکل گیری ائتلاف نظامی عربی در جنوب غرب آسیا و آثار آن بر روی امنیت منطقه ای (با تأکید بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران) دکتری دانلود 1397/10/09
ابراهیم رستمی تحلیل عناصر قدرت ملی ایران از منظر مکتب رئالیسم با تاکید بر نظریه هانس جی مورگنتا کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/21
رسول رستمی Explaining and Predicting Employment Development through the Maritime Economy in the Coastal Areas of Bushehr Province دکتری دانلود 1398/11/15
شهاب الدین شفیع رقابت های ژئوپلیتیکی آمریکا و چین در منطقه آسیا-پاسیفیک کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/08
مهدی کرمی Explaining the geography of smuggling and its impact on the national security of the Islamic Republic of Iran دکتری دانلود 1397/12/13
عطیه کریمی بررسی شیوه‌های کارآمد‌سازی حکومت‌های محلی در ایران (تمرکز زدایی از بعد اقتصادی) کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/29
عطیه کریمی بررسی شیوه ‌های کارآمد‌سازی حکومت‌ های محلی در ایران (تمرکز زدایی از بعد اقتصادی) کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/29
فرشید لایقمند The role of geographical factors in the lack of development of Kohgiluyeh and Boyerahmad provinces کارشناسی ارشد دانلود 1397/03/27
ضیا محسنی سهی تبیین اثرات شکاف نسلی بر هویت اجتماعی سیاسی دانش آموزان شهر تهران از منظر جغرافیای سیاسی ( مظالعه موردی دانش آموزان مناطق 1 و 6 و 15 شهر تهران) دکتری دانلود 1397/10/02
احمد معنوی لورون تبیین حفره‌های اجتماعی دولت در شهر تهران" (مطالعه موردی کودکان کار) دکتری دانلود 1397/04/17
فاطمه مقدم The Impact of Nuclear Technology on Iran's National Power in Different Dimensions کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/10
رضا مومن زاده منطقه گرایی در تفکر استراتژیک جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر ژئوپلیتیک دکتری دانلود 1397/08/30
حمیدرضا اله یاری بک آسیب شناسی ژئوپلتیکی رویکرد نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی ایران و اثرات آن بر منافع ملی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/14
زهرا انصاری جایگاه ژئواکونومیک خلیج فارس در قرن بیست و یک و رقابت ابرقدرتها کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/23
حجت حیدری صوفیانی سازماندهی سیاسی فضا در ایران بر اساس شاخص های استاندارد جهانی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/16
جلیل دلشادزاد تبیین فلسفه وجودی سرحد و مرز از دیدگاه جغرافیای سیاسی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/01
حسن ذوالفقاری باختران تبیین چالش های امنیتی، سیاسی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خلیج فارس در دهه آینده کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/07
محمد صادق رنجبر تحلیل جغرافیایی امنیت در نواحی مرزی (مطالعه موردی: شهر بندرعباس) کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/16
محمد زهدی گهرپور The Emergence and Evloution of Territoriality in Iran دکتری دانلود 1396/06/27
جلیل عباس نادر تاثیر عدم شکل گیری هویت ملی بر نظام سیاسی عراق از ابتدا تا 2015 دکتری دانلود 1396/06/27
محمد مهدی قاسمی بررسی نقش بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در منطقه ژئوپلیتیکی دریای‌ خزر کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/22
خلیل عباس نادر سازماندهی سیاسی فضا (مطالعه موردی: اقلیم کردستان عراق از 2003 تا 2013) کارشناسی ارشد دانلود 1395/02/06
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جغرافیای سیاسی ایران 4820080 2 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/17 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
کارآفرینی و بازار کار جغرافیای سیاسی 4801322 2 04 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/17 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1398
جغرافیای سیاسی خلیج فارس 4801319 2 04 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/16 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1398
مناطق ژئوپلیتیکی حوزه پیرامونی ایران 4804048 2 44 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/11/01 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
نظریه های جغرافیای سیاسی 4804019 2 44 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/25 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
مبانی سنجش قدرت ملی 4801320 2 04 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
آمایش دفاعی فضای ملی 4801318 2 04 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/29 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
جغرافیای سیاسی ایران 4820080 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
کارآفرینی و بازار کار جغرافیای سیاسی 4801322 2 04 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/27 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1397
جغرافیای سیاسی خلیج فارس 4801319 2 04 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/30 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1397
آمایش دفاعی فضای ملی با تاکید بر مناطق مرزی 4802550 2 04 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
مناطق ژئوپلیتیکی حوزه پیرامونی ایران 4804048 2 19 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1397/11/01 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
نظریه های جغرافیای سیاسی 4804019 2 41 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مطالعات جهان 4801284 2 01 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
مبانی و سنجش قدرت ملی 4802542 2 04 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
متون تخصصی جغرافیای سیاسی 4804022 2 41 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1397/04/03 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
متون تخصصی جغرافیای سیاسی 4804022 2 42 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
آمایش دفاعی فضای ملی با تاکید بر مناطق مرزی 4802550 2 04 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1396/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مناطق ژئوپلیتیکی حوزه پیرامونی ایران 4804048 2 19 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/04 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
نظریه های جغرافیای سیاسی 4804019 2 41 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/30 (15:00 - 17:00) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2