ارشدو دکتری ارشدو دکتری

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

درخواست سنوات داشنجویان ارشد و دکتری

درخواست سنوات داشنجویان ارشد و دکتری


دانشجویان تحصیلات تکمیلی

   که درخواست سنوات برای ترم 5 ارشد و دکتری ترم 9 و 11 دارند هرچه سریعتر (تا قبل از شروع انتخاب واحد) درخواست خود را از طریق سامانه جامع آموزش به کارشناس آموزش ارسال نمایند.

                                                                                                                       تحصیلات تکمیلی دانشکده جغرافیا

                                                                                                                                 31/04/1397