ارشدو دکتری ارشدو دکتری

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

دانشجویان بورسیه

دانشجویان بورسیه


به اطلاع می رساند:  عدم امکان تبدیل بورس از ب به الف و عدم تمدید بورس برای دانشجویان غیر ایرانی بورسیه شاغل به تحصیل که دارای سنوات اضافی می‏باشند. لازم به ذکر است نحوه پرداخت شهریه سنوات اضافی به صورت شهریه نوبت دوم نیمسال ورودی محاسبه و شخصاً توسط دانشجو به حساب پردیس‏ها و دانشکده‏ها  واریز می‏گردد. در ضمن در صورت اسکان در  خوابگاه دانشگاه، شهریه مربوط جداگانه بر اساس شهریه مصوب خوابگاه محاسبه و به حساب امور خوابگاهها واریز می گردد. 

 

                        تحصیلات تکمیلی دانشکده جغرافیا23/07/1397