ارشدو دکتری ارشدو دکتری

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

ثبت نام دانشجویان غیر ایرانی در سایت سازمان امور دانشجویان

ثبت نام دانشجویان غیر ایرانی در سایت سازمان امور دانشجویان


تمامی دانشجویان غیر ایرانی شاغل به تحصیل بورسیه / ‏غیربورسیه ،

پذیرفته‏شدگان آزمون سراسری در تارنمای سازمان امور دانشجویان به آدرس www.saorg.ir مراجعه و در اسرع وقت

 ثبت‏نام و کد رهگیری دریافت نمایند. در صورت عدم ثبت‏نام و نداشتن

 کد رهگیری ارائه خدمات کنسولی و آموزشی و رفاهی امکانپذیر نخواهد بود.

                                              

                                                                        تحصیلات تکمیلی دانشکده جغرافیا

                                                                                                                              12/03/1397