رویدادها رویدادها

بازگشت به صفحه کامل

انتصاب جناب آقای دکتر فرجی سبکبار به عنوان مدیر گروه آموزشی جغرافیای انسانی

انتصاب جناب آقای دکتر فرجی سبکبار به عنوان مدیر گروه آموزشی جغرافیای انسانی


 به گزارش روابط عمومی دانشکده جغرافیا، جناب آقای دکتر فرجی سبکبار بنابر پیشنهاد اعضای محترم گروه جغرافیای انسانی و ریاست محترم دانشکده جغرافیا و با حکم ریاست محترم دانشگاه تهران جناب آقای دکتر نیلی محمودآبادی به عنوان مدیر گروه آموزشی جغرافیای انسانی دانشکده جغرافیا منصوب شد. روابط عمومی دانشکده جغرافیا، برای ایشان آرزوی توفیق در جهت پیشبرد اهداف دانشگاه تهران و دانشکده جغرافیا را دارد.

آدرس کوتاه :