نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

test

test


دکتر سیدکاظم علوی پناه

مرتبه علمی: استاد

تخصص: خاکشناسی و سنجش از دور

ایمیل:salavipa@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

 English C.V

Persian C.V

 

 

دکتر علی درویشی بلورانی

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: خاکشناسی و سنجش از دور

ایمیل: ali.darvishi@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

 

 دکتر نجمه نیسانی سامانی

مرتبه علمی: استادیار

تخصص:  GIS

ایمیل: nneysani@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

 

 دکتر فرشاد امیراصلانی

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: سنجش از دور و GIS

ایمیل:amiraslani@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

 دکتر آرا تومانیان

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: GIS

آدرس پست الکترونیک: a.toomanian@ut.ac.ir

 اطلاعات تکمیلی

 دکتر عطاءاله عبداللهی کاکرودی

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: سنجش از دور 

آدرس پست الکترونیک: a.a.kakroodi@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی:-

دکتر سعید حمزه

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: منابع آب - سنجش از دور

آدرس پست الکترونیک:saeid.hamzeh@ut.ac.ir

 اطلاعات تکمیلی

 

دکتر محمدرضا جلوخانی نیارکی

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS

ایمیل: Mrjelokhani@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

دکتر مجید  کیاورز مقدم

مرتبه علمی: استادیار

 

تخصص: سنجش از دور

ایمیل:kiavarzmajid@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی-

 

 

 

 

 

دکتر سارا عطارچی

مرتبه علمی: استادیار

 

تخصص: سنجش از دور,تصاویر راداری

ایمیل:satarchi@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

 

دکتر میثم ارگانی

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: بهینه سازی، بینایی کامپیوتر، شبکه‌های سنسور، شهرهای هوشمند

ایمیل: argany@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی