گروه های آموزشی گروه های آموزشی

تازه های دانشکده تازه های دانشکده

رویدادها رویدادها

15 ذی الحجه، سال روز ولادت اسوه طهارت و پیشوای هدایت، حضرت علی بن محمد الهادی علیه السلام مبارک باد.
15 ذی الحجه، سال روز ولادت اسوه طهارت و پیشوای هدایت، حضرت علی بن محمد الهادی علیه السلام مبارک باد.
15 ذی الحجه، سال روز ولادت اسوه طهارت و پیشوای هدایت، حضرت علی بن محمد الهادی علیه السلام
مبارک...
عید قربان یادآور زیباترین نمونه تعبّد انسان در برابر خداوند متعال است. عید قربان، عید فداکاری، ایثار، قربانی، اخلاص و عشق است.  «عید سعید قربان مبارک باد»
عید قربان یادآور زیباترین نمونه تعبّد انسان در برابر خداوند متعال است. عید قربان، عید فداکاری، ایثار، قربانی، اخلاص و عشق است. «عید سعید قربان مبارک باد»
عید قربان یادآور زیباترین نمونه تعبّد انسان در برابر خداوند متعال است. عید قربان، عید فداکاری، ایثار، قربانی، اخلاص و عشق است.
 
...
شهادت جانگداز بنیان‌گذار نهضت علمی علوی و شکافنده علوم الهی، حضرت امام محمد باقر علیه‌السلام تسلیت باد.
شهادت جانگداز بنیان‌گذار نهضت علمی علوی و شکافنده علوم الهی، حضرت امام محمد باقر علیه‌السلام تسلیت باد.

شهادت جانگداز بنیان‌گذار نهضت علمی علوی و شکافنده علوم الهی، حضرت امام محمد باقر علیه‌السلام تسلیت باد.

 

گپ و گفتگوی جغرافی دانان (تجربه زیسته)
گپ و گفتگوی جغرافی دانان (تجربه زیسته)

 گپ و گفتگوی جغرافی دانان (تجربه زیسته)

 

شهادت مظلومانه جوانترین شمع هدایت و نهمین بحر کرامت، امام محمدتقی علیه السلام «جواد الائمه»تسلیت باد.
شهادت مظلومانه جوانترین شمع هدایت و نهمین بحر کرامت، امام محمدتقی علیه السلام «جواد الائمه»تسلیت باد.

 

شهادت مظلومانه جوانترین شمع هدایت و نهمین بحر کرامت، امام محمدتقی علیه السلام «جواد الائمه»تسلیت...

بر اساس آخرین ارزیابی سامانه نشریات علمی جهان اسلام (ISC)  فصلنامه گردشگری شهری دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران با ضریب تأثیر 0/963 بالاترین ضریب تأثیر بین کلیه نشریات جغرافیا و گردشگری را کسب و رتبه Q1  خود را  همچنان حفظ نموده است.
بر اساس آخرین ارزیابی سامانه نشریات علمی جهان اسلام (ISC) فصلنامه گردشگری شهری دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران با ضریب تأثیر 0/963 بالاترین ضریب تأثیر بین کلیه نشریات جغرافیا و گردشگری را کسب و رتبه Q1 خود را همچنان حفظ نموده است.

بر اساس آخرین ارزیابی سامانه نشریات علمی جهان اسلام (ISC)  فصلنامه گردشگری شهری دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران با ضریب تأثیر 0/963 بالاترین ضریب تأثیر بین کلیه نشریات جغرافیا و گردشگری را کسب و رتبه Q1  خود...

اطلاعیه ها اطلاعیه ها