نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

29 تیر ماه ششمین سالگرد درگذشت زنده یاد محمد حسن گنجی چهره ماندگار پدر علم جغرافیا نوین ایران و اولین رئیس دانشگاه بیرجند را گرامی میداریم .یاد و نامش ماندگار و روحش شاد

29 تیر ماه ششمین سالگرد درگذشت زنده یاد محمد حسن گنجی چهره ماندگار پدر علم جغرافیا نوین ایران و اولین رئیس دانشگاه بیرجند را گرامی میداریم .یاد و نامش ماندگار و روحش شاد


 

29 تیر ماه ششمین سالگرد درگذشت زنده یاد محمد حسن گنجی چهره ماندگار پدر علم جغرافیا نوین ایران و اولین رئیس دانشگاه بیرجند را گرامی میداریم .یاد و نامش ماندگار و روحش شاد