نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

( من کنت مولا فهذا علی مولا ) حلول عید ولایت و امامت را که شکرانه ی تکمیل دین و تتمیم نعمت با عرشیان و فرشیان است بر تمام شیعیان حضرت مهدی مبارک باد.

( من کنت مولا فهذا علی مولا ) حلول عید ولایت و امامت را که شکرانه ی تکمیل دین و تتمیم نعمت با عرشیان و فرشیان است بر تمام شیعیان حضرت مهدی مبارک باد.


( من کنت مولا فهذا علی مولا )
حلول عید ولایت و امامت را که شکرانه ی تکمیل دین و تتمیم نعمت با عرشیان و فرشیان است بر تمام شیعیان حضرت مهدی مبارک باد.