نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

- سالگرد تاسیس دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران در سال 1380.

- سالگرد تاسیس دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران در سال 1380.


- سالگرد تاسیس دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران در سال 1380.
اول آبان (۱۳۸۰) روزتاسیس دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران بر همکاران هیات علمی وکارکنان دانشکده ودانشجویان   و‌فارغ التحصیلان وخانواده جغرافیا مبارکباد.
《روابط عمومی دانشکده جغرافیا》