نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

"زمان مصاحبه متقاضیان دکتری بدون آزمون 1403

"زمان مصاحبه متقاضیان دکتری بدون آزمون 1403


به استحضار می‏رساند زمان مصاحبه متقاضیان دکتری بدون آزمون سال 1403

روز دوشنبه 24 اردیبهشت1403 ساعت 9 تا 10 صبح

در گروه‏های آموزشی دانشکده جغرافیا خواهد بود.

متقاضیان باید تمامی مدارک بارگزاری شده را با خود همراه بیاورند.