نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

-خبر ویژه: افتتاح ایستگاه هواشناسی دانشکده جغرافیا

-خبر ویژه: افتتاح ایستگاه هواشناسی دانشکده جغرافیا


خبر ویژه: افتتاح ایستگاه هواشناسی دانشکده جغرافیا

ایستگاه هواشناسی خودکار دانشکده جغرافیا روز یکشنبه مورخ 6/7/93 با حضور آقایان دکتر محمدرضا رضوانی معاون پژوهشی دانشکده جغرافیا، دکتر قاسم عزیزی سرپرست آزمایشگاه پالئوکلیماتولوژی، دکتر ابوالقاسم گورابی معاون اداری و مالی دانشکده جغرافیا، دکتر منصور جعفربیگلو مدیر گروه جغرافیای طبیعی، دکتر مهران مقصودی رئیس موسسه جغرافیا، دکتر مجتبی یمانی سرپرست آزمایشگاه ژئومورفولوژی و مهندس علیرضا محمدی رئیس آزمایشگاه های جغرافیا به همراه کارشناسان آزمایشگاه افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت. 

این مجموعه ایستگاه هواشناسی خودکار مجهز به سنسورهای اندازه گیری ویژگی های هوا همچون دما، رطوبت، فشار، سمت و سرعت باد، تابش، باران و دمای خاک می باشد. همچنین این مجموعه جهت ثبت داده ها با فاصله زمانی یک دقیقه تا هر فاصله زمانی مورد نظر قابل تنظیم بوده و قادر است با توجه به تنظیمات انجام شده از 6 ماه تا چندین سال داده ها را در حافظه خود ذخیره نماید. از آنجا که مجموعه ایستگاه هواشناسی خودکار قابل حمل بوده ، این امکان را دارد که در مناطق مورد نظر نصب شده و ثبت داده ها را انجام دهد.

علاقه مندان جهت بازدید از این مجموعه می توانند با آقای موسی آقاجانی کارشناس آزمایشگاه (شماره تلفن 61113353) هماهنگی نمایند