نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

" برگزاری جلسه آشنایی نودانشجویان با دانشکده جغرافیا به صورت مجازی روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۶ ساعت ۱۲-۱۰

" برگزاری جلسه آشنایی نودانشجویان با دانشکده جغرافیا به صورت مجازی روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۶ ساعت ۱۲-۱۰


" برگزاری جلسه آشنایی با دانشکده جغرافیا به صورت مجازی روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۶ ساعت ۱۲-۱۰ به شرح زیر از طریق لینک زیر برگزار می‌نماید. لطفاً نودانشجویان گرامی در این جلسه شرکت نماید. Vroom.ut.ac.ir/Geo8