نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش کار دیپلماسی آب

گزارش کار دیپلماسی آب


برگزاری نشست تخصصی:

دیپلماسی آب

در دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران؛

امروز دوشنبه 13/9/1396 دانشکده جغرافیا شاهد برگزاری نشست تخصصی (دیپلماسی آب) بود، که به همت جامعه اسلامی دانشجویان و انجمن ژئوپلیتیک ایران و با همکاری معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده جغرافیا برنامه‌ریزی شده بود.

در این نشست ابعاد مختلف بحران آب و تأثیر آن بر مسائل جاری کشور به وسیله دو نفر از اساتید صاحب‌نظر در این حوزه (دکتر محمدحسین پاپلی یزدی، استاد دانشگاه تربیت مدرس و رئیس محترم انجمن ژئوپلیتیک ایران) و (دکتر قاسم عزیزی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران) مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ابتدای کار، دکتر محمدحسین پاپلی یزدی به بیان مسائل کلی در مورد دیپلماسی آب و چالش‌های پیش روی آن پرداختند. دکتر پاپلی یادآوری کرد که منظور از دیپلماسی آب جنگ آب نیست و منظور بیشتر مسائل مربوط به صلح بر سر آب می‌باشد که این امر از طریق تعامل با کشورهای دیگر  بر سر آب تحقق خواهد یافت. چرا که دیپلماسی آب به منزله استفاده از آب در مرزهای داخلی کشور نمی‌باشد و مربوط به مسائل و جریانات آب از خارج از کشور می‌باشد. در این راستا حضور و نقش آفرینی اساتید حوزه دانشگاهی در مسائل مختلف دیپلماسی آب می‌تواند کمک زیادی نماید.

در ادامه دکتر پاپلی به بررسی مشکلات موجود در رویه انجام دیپلماسی آب پرداخته و یکی از مهم‌ترین دلایل آن را عدم وجود طرح و برنامه دقیق، عدم وجود متخصص آب و نبود مستشار آبی در وزارت امور خارجه و وزارت نیرو برای تحقق این امر دانست و در آخر نیز راه تحقق دیپلماسی آب را حل‌وفصل روابط داخلی و روابط خارجی با همسایگان خود بر سر مسائل آب دانستند.

در ادامه جلسه جناب آقای دکتر قاسم عزیزی به بررسی نقش بحران آب و تغییر اقلیم پرداختند. دکتر عزیزی در ابتدا تعریفی از مفهوم تغییر اقلیم ارائه داده و تغییر اقلیم را به منزله تغییر از یک سطح به سطح دیگر و یا به بیان دیگر تغییر اقلیم را تغییر در موازنه گرمایی زمین به سمت مثبت (گرما) و منفی (سرما) تعریف کردند.

دکتر عزیزی در ادامه به بررسی رابطه اقلیم با یک سامانه 5 مؤلفه‌ای پرداخت و بیان کرد این مولفه‌ها بر روی یک دیگر تأثیر مقابل داشته و تغییر در هر کدام موجب تغییر در اقلیم سطح زمین خواهد شد. وی گرما را به عنوان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های موجود نام برده و بیان کرد، تغییرات موجود در آن می‌تواند تمام مسائل یک کشور در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... را تحت تأثیر قرار دهد.

در پایان دکتر عزیزی به بیان دلایل تغییر اقلیم در ایران پرداخته و مهم‌ترین دلایل آن را عدم توجه مسئولین به این موضوع، پایین بودن فهم تغییر اقلیم در ایران و عدم سرمایه‌گذاری مناسب در این زمینه دانستند.

در ادامه جلسه نیز دانشجویان و اساتید به طرح پرسش‌های مورد نظر خود در مورد مباحث مطرح شده پرداختند.