نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش تصویری مراسم دید و بازدید نوروزی

گزارش تصویری مراسم دید و بازدید نوروزی


گزارش تصویری مراسم دید و بازدید نوروزی

مراسم دید و بازدید نوروز 1397 با حضور هیات رئیسه محترم،  اعضای هیات علمی و کارکنان دانشکده جغرافیا، روز سه شنبه مورخ 14/01/1397 در سالن شوراء دانشکده برگزار شد.