نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه سنجش از دور

گروه سنجش از دور


    

مدیر گروه

دکتر سیدکاظم علوی پناه

مرتبه علمی: استاد

تخصص: خاکشناسی و سنجش از دور

آدرس پست الکترونیک: salavipa@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

                                                                                                                           

 

 

مقطع:دکتری

عنوان رشته:سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

                                                                  عنوان گرایش:سنجش از دور

 

مقطع:کارشناسی ارشد

عنوان رشته:سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

                                                                  عنوان گرایش: مطالعات آب و خاک

                                                                  عنوان گرایش: مطالعات شهری و روستایی

 

مقطع:کارشناسی

عنوان رشته:سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی