نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کنفرانس بین المللی Geospatial conference 2019 (اطلاعات مکانی 2019)

کنفرانس بین المللی Geospatial conference 2019 (اطلاعات مکانی 2019)


کنفرانس بین المللی Geospatial conference 2019 (اطلاعات مکانی 2019) با رویکرد کشاورزی و منابع طبیعی از کنفرانس های مشترک ISPRS و دانشگاه تهران با موضوعات "پنجمین کنفرانس سنسورها و مدل ها در فتو گرامتری و سنجش از دور"و "سومین کنفرانس تحقیقات اطلاعات مکانی "از 12 تا 14 اکتبر 2019(20تا 22 مهر ماه 98)در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در شهر کرج با همکاری دانشکده جغرافیا برگزار خواهد شد.

-رویکرد و موضوعات اصلی این همایش شهر هوشمند و توسعه پایدار،منابع طبیعی و محیط زیست و مدیریت خطرات طبیعی و بلایا است .

-این کنفرانس و کارگاه های آموزشی آن با مشارکت سازمان فضایی آلمان (DLR)،دانشگاه های هانوور،زوریخ ،اشتوتگارت ،برانزویگ و سازمان جغرافیای نیروهای مسلح جمهوری ایران برگزار خواهد شد.هزینه تقریبی برای ثبت نام شرکت کنندگان بین المللی بین 300 الی 350 یورو و برای شرکت کنندگان داخلی 400 تا 500هزار تومان خواهد بود .